Het Oude Testament is heel anders dan het Nieuwe Testament. Dat eerste deel van de Bijbel lijkt los lijkt te staan van het tweede deel. Het verschil is groot, want het Nieuwe Testament beschrijft Gods komst en verblijf op aarde met juist heel andere verhalen, dan in het Oude Testament. In het Nieuwe testament staan verhalen van verzoening, van genezing, van opwekkingen uit de dood, verhalen die ongeloofwaardig lijken in de huidige tijd en in grote tegenstelling staan tot het Oude Testament.

“Geestelijk gezien gaat de Bijbel over de mate en aard van onze liefde tot God en onze medemensen. Welke aard van liefde ontwikkelde de mens in de oudheid, en waar richt de mens van deze tijd zijn liefde daadwerkelijk op?”

Het verhaal van Noach’s ark geestelijk gezien

Deze gebeurtenis heeft een geestelijke betekenis die we op ieder mens en de mensheid kunnen betrekken. Jakob Lorber zegt bijvoorbeeld dat de zondvloed een geestelijke “vloed” was. De mens van die tijd was “overspoeld” door ernstige afdwalingen van Gods liefdevolle orde. Alle mensen die bij de zondvloed verdronken, beelden afdwalingen van Gods orde uit. Twee andere, onafhankelijke bronnen ondersteunen deze visie en zeggen in andere woorden het zelfde. De uitgebreide, geestelijke uitleg door Emanuel Swedenborg (Hemelse Verborgenheden, nummers 638-664), komt overeen met de zeer korte uitleg die in hemelsbrood 5704 is gegeven.

Omdat Noach de ark bouwde, liet hij zien dat hij volkomen op God vertrouwde. Hij twijfelde niet, zijn geloof was gebouwd op een vaste wil. Juist omdat Noach en zijn familie vast op God vertrouwden, en Gods orde van liefde daadwerkelijk leefden, kon Noach en zijn familie de zondvloed zonder schade overleven. Toen het “water”, dat zijn de gevolgen van de geestelijke vloed die alle mensen in die tijd met elkaar hadden veroorzaakt door niet volgens Gods orde te leven, voorbij waren, kon Noach met zijn familie, als gezuiverde mensen aan een nieuw leven beginnen. Vandaar dat de zondvloed, geestelijk gezien, als een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid is te beschouwen.

In deze tijd is dit verhaal over Noach tevens voor ons van belang. Ook nu zegt God: “Bouw een ark, sterk je wil in Zijn liefde, luister naar Hem in je hart en wordt door Zijn liefde gered van het kwaad van de wereld.”