Boom als beeld van geestelijke ontwikkeling

God de Vader schept voortdurend nieuw leven en Hij strooit dat uit zoals de zon haar lichtstralen de oneindigheid in stuurt. Die Goddelijke levensvonken verspreiden zich over het ganse universum en krijgen dan een of andere verschijningsvorm, een stoffelijk lichaam. Een mooi voorbeeld hiervan is een boomzaadje dat zo`n goddelijk levensvonkje in zich heeft. Als de omstandigheden goed zijn, kiemt dat zaadje en groeit er een zaailing op. Vele jaren later kan die tere zaailing tot een grote en sterke boom zijn uitgegroeid en hij kan een wereld vol leven zijn geworden als hij stevig geworteld in de grond staat. Geestelijk beschouwd heeft nu het innerlijke leven van de boom een overeenstemmend uiterlijk gekregen.

De boom als beeld van geestelijke ontwikkeling.

In de kern van de boom is dat levensvonkje het scheppende, het hemelse leven van de boom. Dat is het werkelijke leven wat zich als boom aan ons hier op aarde kenbaar maakt. Dit levensvonkje heeft de verschijningsvorm – het uiterlijk – van een boom en heeft hier op aarde een tijdelijk bestaan, zoals alles op aarde een tijdelijk bestaan heeft. Alles op deze aarde groeit op, bestaat een bepaalde periode en vergaat dan weer om plaats te maken voor andere, of hogere levensvormen.

De boom groeit

Het groeien van de boom is te zien aan zijn stam die dikker wordt, de vele takken met hun bladeren die hij vormt en elk jaar maakt hij bloesems en vruchten naar het beeld dat door God in dat levensvonkje is gelegd. Dit leven in de boom – de boomgeest – wordt tot groeien aangezet omdat hij het zonlicht begeert, hij strekt zich uit naar de zon. Constant groeit de boom naar het licht toe, omdat hij dat licht wil vangen. In zijn bloesems vangt hij het licht vaak wel en dat wordt dan een vruchtbaar zaad waarmee hij zich als soort tot in het oneindige kan blijven vermenigvuldigen. Zo gezien staat de groei van de boom voor de ontwikkeling van het leven van de boomgeest. Geestelijk gezien heeft hij zijn leven groter en sterker gemaakt, dat is nu de boom als beeld van geestelijke ontwikkeling.

De mens groeit

Dit geldt op een vergelijkbare manier voor de mens. Die groeit op van een zwakke en hulpeloze baby, tot een zelfstandig, krachtig volwassen mens. Uiterlijk gezien is dit in de regel het geval voor de meeste mensen. Maar hoe is het met hun innerlijke, geestelijke ontwikkeling?

Tijdens zijn aardse leven zoekt de mens naar het licht, ook hij verlangt naar licht, hij wil weten hoe hij echt gelukkig kan worden. Zodra hij ontdekt en zich bewust wordt dat waarachtig geluk in Gods orde van ware liefde te vinden is, daar vervolgens voor kiest, zijn handen en armen naar uitstrekt, ontwikkelt hij zich tot een krachtig en sterk geestelijk wezen. Die mens heeft dan zijn hoge doel hier op aarde gevonden. Hij beschouwt zijn lichamelijke leven als leerschool waarin hij zijn geest in onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde kan ontwikkelen en laten groeien.

Maar ook de mens leeft tijdelijk op deze aarde en daarom wordt zijn lichaam zwakker naarmate hij ouder wordt en tenslotte gaat hij over naar het geestelijk leven. Aan de andere kant van het leven kan hij zich eeuwig verder blijven ontwikkelen, want ook God wordt groter en sterker naar mate er meer en meer sterk en krachtig geworden levensvonken naar Hem terugkeren.

Al wat bestaat ontwikkelt zich

Zo gaat het met alle leven, want niet alleen geldt de boom als beeld van geestelijke ontwikkeling. Leven wordt door God als een minuscule levens– of lichtvonkje in de oneindigheid uitgestrooid. Dat vonkje ontwikkelt zich via het mineralen-, planten- en dierenrijk uiteindelijk tot een mensenziel en haar geest wordt tenslotte een geheel nieuw geestelijk wezen: een Kind van God. Dit is een wedergeboren mens die naast God als Zijn Kind – stevig geworteld in Zijn liefde een zelfstandig leven kan leiden in Gods sfeer van onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid. Zo`n Gods Kind verheft zich tot een ware levensboom en onder zijn hoede zullen vele hemelse geesten hun woningen kunnen bouwen.

De boom als beeld van geestelijke ontwikkeling geeft Lorber in de Nieuwe Openbaring. Zie deel 2 van “De geestelijke zon” in Jakob Lorber boeken, hoofdstuk 126.

Andere berichten

Onkruid op de akker

Onderscheid Het ‘onkruid op de akker’ staat voor alles wat niet naar liefde is, leren dragen èn verdragen. De moeilijkheid is het onderscheid zien tussen het valse (onkruid) en het goede (het koren) die met elkaar vermengd zijn. [...]

Werk in de wijngaard

Betekenis De gelijkenis van werk in de wijngaard slaat op het geestelijk doel van arbeid op deze aarde, namelijk het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. Dàt werk is het waar arbeiders [...]

De verzoeking van Jezus in de woestijn.

De barmhartige Samaritaan.

Onkruid op de akker.

De schepping bezingen.

Jezus preekt in de tempel.

2021-06-03T13:25:30+00:00
Ga naar de bovenkant