Home » beeldspraak » Boom als beeld van geestelijke ontwikkeling

Over de boom als beeld van onze geestelijke ontwikkeling.

God de Vader schept voortdurend nieuw leven en Hij strooit dat uit zoals de zon haar lichtstralen de oneindigheid in stuurt. Die Goddelijke levensvonken verspreiden zich over het ganse universum en krijgen dan een of andere verschijningsvorm, een stoffelijk lichaam. Een mooi voorbeeld hiervan is een boomzaadje dat zo`n goddelijk levensvonkje in zich heeft. Als de omstandigheden goed zijn, kiemt dat zaadje en groeit er een zaailing op. Vele jaren later kan die tere zaailing tot een grote en sterke boom zijn uitgegroeid en hij kan een wereld vol leven zijn geworden als hij stevig geworteld in de grond staat. Geestelijk beschouwd heeft nu het innerlijke leven van de boom een overeenstemmend uiterlijk gekregen.

In de kern van de boom is dat levensvonkje het scheppende, het hemelse leven van de boom. Dat is het werkelijke leven wat zich als boom aan ons hier op aarde kenbaar maakt. Dit levensvonkje heeft de verschijningsvorm – het uiterlijk – van een boom en heeft hier op aarde een tijdelijk bestaan, zoals alles op aarde een tijdelijk bestaan heeft. Alles op deze aarde groeit op, bestaat een bepaalde periode en vergaat dan weer om plaats te maken voor andere, of hogere levensvormen.

De boom groeit

Het groeien van de boom is te zien aan zijn stam die dikker wordt, de vele takken met hun bladeren die hij vormt en elk jaar maakt hij bloesems en vruchten naar het beeld dat door God in dat levensvonkje is gelegd. Dit leven in de boom – de boomgeest – wordt tot groeien aangezet omdat hij het zonlicht begeert, hij strekt zich uit naar de zon. Constant groeit de boom naar het licht toe, omdat hij dat licht wil vangen. In zijn bloesems vangt hij het licht vaak wel en dat wordt dan een vruchtbaar zaad waarmee hij zich als soort tot in het oneindige kan blijven vermenigvuldigen. Zo gezien staat de groei van de boom voor de ontwikkeling van het leven van de boomgeest. Geestelijk gezien heeft hij zijn leven groter en sterker gemaakt, dat is nu de boom als beeld van geestelijke ontwikkeling.

Verder lezen …

Andere berichten

Onkruid op de akker

Onkruid is geestelijk gezien het kwade en valse. Het ‘onkruid op de akker’ staat voor alles wat niet naar liefde is, leren dragen èn verdragen. De moeilijkheid is het onderscheid zien tussen het valse (onkruid) en het goede [...]

Werk in de wijngaard

Geestelijke betekenis van werken in de wijngaard. De gelijkenis van werk in de wijngaard slaat op het geestelijk doel van arbeid op deze aarde, namelijk het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. [...]

De boom als beeld van onze geestelijke ontwikkeling

De verzoeking van Jezus in de woestijn.

De barmhartige Samaritaan.

Onkruid op de akker.

De schepping bezingen.

Jezus preekt in de tempel.

2021-08-22T19:16:42+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant