“Geestelijk gezien gaat de Bijbel over de mate en aard van onze liefde tot God en onze medemensen. Welk bewustzijn van liefde ontwikkelde de mens in de oudheid en waar richt de mens van deze tijd zijn liefde daadwerkelijk op?”

De ark van Noach geestelijk beschouwd

Deze gebeurtenis heeft een geestelijke betekenis die we op ieder mens en de mensheid kunnen betrekken. In de Nieuwe Openbaring heeft Jakob Lorber doorgegeven dat de zondvloed een geestelijke vloed was. De mens van die tijd was overspoeld door het kwaad. Dat leidde tot zeer grote en ernstige afdwalingen van Gods liefdevolle orde. Alle mensen die bij de zondvloed verdronken, beelden die vele afdwalingen van Gods orde uit. Twee andere, onafhankelijke bronnen ondersteunen deze visie en zeggen in andere woorden het zelfde. De uitgebreide, geestelijke uitleg door Emanuel Swedenborg (Hemelse Verborgenheden, nummers 638-664), komt overeen met de zeer korte uitleg die in hemelsbrood 5704 is gegeven.

Vertrouwen en vaste wil

Omdat Noach de ark bouwde, liet hij zien dat hij volkomen op God vertrouwde. Hij twijfelde niet, zijn geloof was gebouwd op een vaste wil. Juist omdat Noach en zijn familie vast op God vertrouwden, en Gods orde van liefde daadwerkelijk leefden, kon Noach en zijn familie de zondvloed zonder schade overleven. Toen het water, dat zijn de gevolgen van de geestelijke vloed,weer weg was, begon Noach met zijn familie aan een nieuw leven. Zij hadden zich als enigen aan de liefde vastgehouden. Alle andere mensen die in die tijd leefden, waren door de vloed gedood. Vandaar dat de zondvloed, geestelijk gezien, als een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid is te beschouwen.

Belang voor deze tijd

In deze tijd is dit verhaal over Noach tevens voor ons van belang. Ook nu zegt God: “Bouw een ark, sterk je wil, leef Zijn liefde, luister naar Hem in je hart en wordt door Zijn liefde gered van het kwaad van de wereld.”