Home » beeldspraak » De muren van Jericho

De muren van Jericho hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis.

De muren van Jericho symboliseren de huidige wereld, het wereldse leven dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van Jericho belemmeren nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen, want priesters staan al vele eeuwen tussen de mens en de Goddelijke Vader. Die geestelijken dreigden veelal met hel en verdoemenis. Hun ‘muren’ van geloofsopvattingen verhinderen het zicht op Gods werkelijk onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen kerken bouwden de ‘muren’ van Jericho, want ook de wetenschap heeft ‘muren’ van ongeloof gebouwd. De wetenschap erkent bijvoorbeeld nog steeds niet het geestelijk leven van de mens en al wat leeft. Verder lezen …

(Naar G. Mayerhofer in Festgarten (4 juni 1870))

Bijbel

Jullie dan allen, die krijgslieden zijn, zullen rondom de stad gaan, de stad eenmaal omringen. Dat zult u doen zes dagen lang.
Zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark. U zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen.
Het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als u het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een ieder tegenover zich. (Josua 6:3-5).

Verder lezen …

Andere berichten

Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht [...]

Wat is het Paradijs?

Over de geestelijke betekenis van het paradijs. In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom van het leven. En vooruit had God hen [...]

Drie-eenheid lichaam, ziel en geest

Lichaam, ziel en geest zijn een drie-eenheid. God is Eén. Hij is de Ene alles omvattende Liefde. Hij heeft alles geschapen wat er in de eeuwige oneindigheid bestaat. In de Bijbel staat: “Die Mij ziet, ziet de [...]

2021-08-22T19:16:42+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant