Home » beeldspraak » De muren van Jericho

De muren van Jericho hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis.

De muren van Jericho symboliseren de huidige wereld, het wereldse leven dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van Jericho belemmeren nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen, want priesters staan al vele eeuwen tussen de mens en de Goddelijke Vader. Die geestelijken dreigden veelal met hel en verdoemenis. Hun ‘muren’ van geloofsopvattingen verhinderen het zicht op Gods werkelijk onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen kerken bouwden de ‘muren’ van Jericho, want ook de wetenschap heeft ‘muren’ van ongeloof gebouwd. De wetenschap erkent bijvoorbeeld nog steeds niet het geestelijk leven van de mens en al wat leeft. Verder lezen …

(Naar G. Mayerhofer in Festgarten (4 juni 1870))

Bijbel

Jullie dan allen, die krijgslieden zijn, zullen rondom de stad gaan, de stad eenmaal omringen. Dat zult u doen zes dagen lang.
Zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark. U zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen.
Het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als u het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een ieder tegenover zich. (Josua 6:3-5).

Verder lezen …

Andere berichten

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien 'geboden' zijn de meest wijze levensadviezen. De tien geboden zijn wijze levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven [...]

Ware liefde navolgen

Het beste is de twee eenvoudige geboden van ware liefde navolgen. "Heb God lief boven alles en je medemens als je zelf." Nederigheid is daarbij wel noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige volgt [...]

Vergeving is misvatting wegnemen

Geestelijk gezien verdwijnt misvatting door vergeving. Vergeving is misvatting wegnemen, geestelijk beschouwd. Daarom is vergeving mede het inzicht dat God ons geeft en zo kunnen we tot ware opvattingen komen. De grootste misvatting is niet geloven dat [...]

2021-08-22T19:16:42+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant