De Bijbel beschrijft in Genesis 1 Gods Schepping, maar het is tegelijk een beeld van onze geestelijke ontwikkeling.  Drie verschillende webpagina’s verduidelijken dit.

Genesis 1, de Schepping

De Schepping 2

De Schepping 3

En Willeke Hesseling heeft het Scheppingsverhaal in één van haar evangeliedjes bezongen.

Deze verschillende verklaringen van Genesis 1 vormen een prachtig bevestiging van wat Jakob Lorber in het Grote Johannes Evangelie over de geestelijke betekenis van de Bijbel zegt. Alle Bijbelse teksten verbergen een grote schat van onschatbare wijsheid. Wijsheid die verborgen is in begrijpelijke, natuurlijke verhalen.

Zie Mijn kinderen,

Die naam dat ben Ik. Mijn naam is God, Jehovah, Vader van eeuwigheid, dat is Wie Ik ben. Als een Knaap ben Ik neder gedaald, daal Ik ook nu nog neder en zal Ik eeuwig nederdalen in de harten van hen die Mij willen aannemen. Mij, de Liefde Zelf. Mijn naam, Liefde.
Mijn liefde is het die als een ware Vader over jullie bewustzijn lichtend opgaat. Dat licht van besef dat Ik de liefde Zelf ben is een zegening over jullie, Mijn kinderen. Waarlijk Mijn kinderen van Mijn liefde zijn jullie indien jullie de liefde, Mij, liefhebben.
Het aannemen van Mij, de Vader, de Liefde Zelf is wat zaligheid bracht, brengt en zal brengen. Zoek niet naar andere namen, andere bewustwordingen, andere wijsheden, want alleen Mijn naam zal de zegening van vrede in ieder hart doen nederdalen en de waarheid ervan in het bewustzijn doen oplichten.

Verder lezen …

Mijn naam werd na acht dagen genoemd: Jezus. Dat betekent Jehova Zelf onder Zijn kinderen.

Na acht dagen, dat wil zeggen dat de eerste dag, de dag van Mijn geboorte in het menselijke, het hart is.

De tweede dag, de dag waarop die liefde, Mijn naam, IkZelf, door Mijn aanwezigheid in jullie hart scheiding bewerkte in het natuurlijke wat van beneden en het geestelijke wat van boven is.

De derde dag is de dag overeenstemmend met het inzicht, de dag waarop jullie het gaan begrijpen, Ik ben het, de liefde, in jullie, een machtig licht van bewustwording opwekkend.

De vierde dag, de dag waarop jullie blijmoedig Mij willen volgen en besluiten om vrucht te gaan dragen, en werkzaam te worden in liefde.

Verder lezen …