Egyptische godennamen zijn goddelijke krachten

Egyptische godennamen zijn goddelijke krachten, want al vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten mystieke “godennamen”. Al die namen duiden op natuurlijke en bovennatuurlijke krachten die met elkaar een beeld van de Ene God geven. In de loop van de geschiedenis is deze betekenis echter verloren gegaan, omdat mensen steeds materialistischer werden. Hun fantasie deed de rest en tradities zorgden ervoor dat deze “goden” van de ene aan de andere generatie werden doorgegeven. Zo kwam het dat vele eeuwen later Griekse en Romeinse priesters meenden dat er veel verschillende “goden” zouden bestaan. Het zelfde geldt voor de “goden” van de Grieken en de Hindoes. Al dergelijke “goden” zijn slechts voortbrengselen van de menselijke fantasie. Er is maar één God en dat is de Vader in Jezus Christus.

Goden zijn Gods vele eigenschapen

Al die “goden” zijn bedacht door onze verre voorvaderen, die de Ene God wèl zeer goed gekend hebben. Die voorouders beschreven de eigenschappen van de Ene Ware God alsof het afzonderlijke personen zouden zijn. Elke eigenschap van God Zelf, stelde bij hun een mystieke figuur voor. Door de eeuwen heen is zo het bijgelovige beeld van die vele ‘”goden” ontstaan.

Verder lezen …

griekse godheid

Egyptische godennamen zijn goddelijke krachten

Zo`n 3500 jaar geleden leefden de aardsvaders. Zij gebruikten het woord: “CEUS” voor een gegeven wet. Die aartsvaders hadden direct contact met de Geest van God de Vader en in hun tijd betekende dit woord CE US: “De Vader wil het.” Hierbij stond “Ce”, of “Ze” voor de vaste onwrikbare wil; “us”, of “uos”, of “ouza”  duidde het begrip van de steeds scheppende en alles regerende Vader aan.

griekse godheid

Nog een voorbeeld

Egyptische godennamen zijn goddelijke krachten. Zo was JUPITER,  of   JE U PITAR  3500 jaar geleden een uitdrukking van de oervaderen. De “u” was het teken dat de lijn schetst van de omtrek van een open hart, de ware levenskelk. “Pit” staat voor drinken; “Pitaz” is iemand die drinkt; “Pitar” is een heilig vat om uit te drinken. Daarom is het woord “Je u pitar” een “vat” ter opname van de liefde en wijsheid van God, en dat is de menselijke ziel.

Verder lezen … 

Andere berichten

Het Zijn betreft Gods Wezen

Het Zijn betreft Gods Wezen: Ik Ben. Hij is, zoals Hij was en zal zijn - Liefde. In ons is het “Zijn” nog duister. Dat ‘Zijn’ dient in ons nog te ‘worden’. Daartoe brengt God Zich Zelf in Woord(en) [...]

Jona in de walvis

Jona was als profeet ingewijd in Gods liefde, wijsheid en waarheid. Voordat Jona in de walvis terecht kwam, wist hij heel goed dat de mens in zijn aardse leven er goed aan doet Gods liefdevolle orde te leren [...]

De Bijbel is beeldtaal

Heel veel verhalen in de Bijbel zijn beeldspraak. De Bijbel is beeldtaal. Neem bijvoorbeeld de uitdrukking "Stof zijt gij". Stof is niets anders dan dode materie en de mens heeft slechts een stoffelijk lichaam dat hij achter laat bij [...]

2021-02-13T19:26:20+00:00
Ga naar de bovenkant