De wereld zal vergaan. Het einde van de wereld, zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld zal vergaan. Er zijn over de eindtijd al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. Mensen hebben klaargestaan in de verwachting dat de wereld zou vergaan, ze waren er zeker van dat op dat moment de wereld daadwerkelijk zou vergaan. En nog zijn er mensen die zich bezighouden met het zoeken naar het juiste moment waarop de wereld zal vergaan.

Niet de wereld vergaat, maar onze wereldse neigingen en gewoontes.

Verder lezen …

Bijbel

De grote dag van de Heer komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal vuur de hemel verteren en de vlammen zullen de elementen doen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. 2 Petrus 3:10