Home » beeldspraak » Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen,
Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht van de Liefde Zelf.

Inzicht is licht

Bij het woord licht denkt iedereen aan het licht van de zon. Maar geestelijk gezien staat ‘licht’ voor wijsheid en inzicht, maar ook voor begrip en besef. Iemand die een ‘lichtje opgaat’, begrijpt van het ene op het andere moment, wat er wordt bedoeld. Dat inzicht ontvangen we van God en is Zijn wijsheid. In ons dagelijks leven spreken we dan van intuïtie, maar dat is niets anders dan een door God gegeven inzicht. Inzicht is begrip, nieuw besef.

Bijbel

God zei: “Er zij licht!” en daar werd licht. God zag dat het licht goed was en Hij maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis. Gen. 1:3-4

In het Woord was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis (de onwetende) heeft het Woord niet begrepen. (Joh. 1,4-5.)

Nieuwe Openbaring

Het licht van de geest is de volle levenswarmte en is net zo levend als het licht van de zon. Dat licht geeft niet alleen licht als geen ander licht, maar ook leven. Want haar licht bevat de levenswarmte en deelt die ook mee, daar waar het licht terecht komt. De reeds aanwezige levenswarmte daarin geeft nog meer leven en wekt tot leven. Jakob Lorber GJE 3, 175:7

Dat God alwetend is, alle dingen gewaarwordt, ziet en weet, komt omdat Hij de Wijsheid zelve en het Licht zelf is. En de Wijsheid zelve wordt alle dingen gewaar, en het Licht zelf ziet alle dingen. Emanuel Swedenborg in Ware christelijke religie, hoofdstuk 1, 59-IV

Andere berichten

Het Zijn betreft Gods Wezen

Het Zijn betreft Gods Wezen: Ik Ben. Hij is, zoals Hij was en zal zijn - Liefde. In ons is het “Zijn” nog duister. Dat ‘Zijn’ dient in ons nog te ‘worden’. Daartoe brengt God Zich Zelf in [...]

Jona in de walvis

Jona in de walvis. Jona was als profeet ingewijd in Gods liefde, wijsheid en waarheid. Voordat Jona in de walvis terecht kwam, wist hij heel goed dat de mens in zijn aardse leven er goed aan doet Gods [...]

De Bijbel is beeldtaal

De beeldspraak van Bijbelse verhalen. De Bijbel is beeldtaal, want alle verhalen hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis. Het is beeldspraak. Neem bijvoorbeeld de uitdrukking "Stof zijt gij". Stof is niets anders dan dode materie en de mens heeft [...]

Het licht van de liefde geeft inzicht in het doen van het goede en ware.

De verzoeking van Jezus in de woestijn laat zien dat ook wij ons niet moeten laten verleiden tot het valse en verkeerde.

De groei van een boom is een prachtig beeld van onze geestelijke groei.

2021-08-16T09:59:13+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant