Zie, in geestelijk opzicht drukken deze woorden uit, in hoeverre de mens zich bewust is van God. Dat God Liefde is en de staat van liefde in de mens zelf. De avond duidt op weinig besef en een geringe of zelfs afnemende staat van liefde. De ochtend op een ontwakend besef en een ontluikende liefde. De dag op een volledig ontwaakt besef en een levende liefde.

Daarom staat er eerst avond, dan ochtend en dan de dag. Tot besef van liefde komen, kan  niet anders gaan dan via eerst weinig besef, en vervolgens een ontwakend besef, tot uiteindelijk een helder besef er van.

Natuurlijk dringt de mens, die zich bewust is van de trieste toestand in zijn geestelijke ‘avond’, er op aan dat het ‘Woord’ (de leer) bij hem blijft, want dat alleen kan hem de bewustwording van liefde geven.

 

En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. (Genesis 1:5)

En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij de avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven. (Lukas 24:29)

Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. (NBG, debijbel.nl)

‘Toen scheidde God het licht van de duisternis en noemde het licht dag en de duisternis nacht.’ (Gen. 1,5).

Dit wordt echter gemakkelijker begrijpbaar, als je in plaats van de woorden ‘dag’ en ‘nacht’ de overeenkomstige begrippen gebruikt. Dag staat dan voor het reeds zelfstandige leven en nacht betekent de geestelijke dood.

of voor de dag: de vrijheid en voor de nacht: het oordeel,

of voor de dag: de zelfstandigheid en voor de nacht: de gebondenheid,

of voor de dag: het zich reeds zelf kennende liefdeleven van de Goddelijke geest in het nieuwe creatuur

en voor de nacht: de gedachten en ideeën van God die nog geen leven hebben.

Jakob Lorber GJE, 2, 221:1.