De Bijbel is geen geschiedenis boek, hoewel er wel overeenkomsten bestaan met historische gebeurtenissen. Elk woord en elke zin uit de Bijbel is een beeld en de beelden maken duidelijk welke interactie er is tussen liefde, bewustwording of gedachten en wil. We hebben in eerste instantie een bewustzijn, dat gevormd wordt door inprentingen tijdens onze kindertijd en jeugd op de spiegel van onze ziel. Dat bewustzijn echter is grotendeels een werelds (en dus vals) bewustzijn. Om nu te komen tot een Goddelijke geestelijk, of zelfs hemels bewustzijn, zijn uit God de Vader de volgende twee wegen gegeven:

A. Opname van kennis van het ware. Het ware is het Woord. Het Woord echter is niet de klank, de term, het beeld of de gelijkenis waarin het Woord wordt gevat, maar het ‘Woord’ staat voor het ware begrip van liefde in de aanwezige termen, begrippen en beelden.

B. Het geloven en navolgen van het ware van het Woord van liefde.

Nu had God de Vader er voor kunnen kiezen om het begrip van liefde niet in beelden over te brengen, maar in klare taal. Echter, daarmee zou de boze (mens) flink aan de haal zijn gegaan. De boze mens wil namelijk vanuit zijn boosheid alleen zichzelf bevoordelen en het Woord van liefde zou hij vrij simpel aan deze boosheid als het ware dienstbaar maken.

Door echter dit Woord in beelden te verpakken, kon door de tijden heen alleen aan die beelden worden geknaagd. Er zijn falsificaties opgetreden, dat wel. Zo zijn er teksten van hetzelfde beeld in de vier evangeliën die niet overeenstemmen. Neem bijvoorbeeld de volgorde van grafbezoek bij de opstanding van Jezus. Ook dat is een beeld, een gelijkenis waaruit veel geestelijke wijsheid valt te halen. Of en in welke mate het historisch klopt is totaal irrelevant. De falsificaties hebben dus alleen aan de buitenkant van de boodschap van liefde plaats gevonden, niet aan de inhoud.

Nu is de tijd aangebroken die eveneens in beelden in de Bijbel wordt omschreven als ‘de laatste tijd’. Want aan misvattingen en blindheid in begrip van de liefde komt eind, althans voor hen die van goede, liefdevolle wil zijn. Voor hen die een boze, liefdeloze, zelfzuchtige wil hebben, is dit eveneens een laatste tijd, daar aan de heerschappij van liefdeloosheid in het besef en begrip van de mensheid ook een eind komt. Logischerwijs komt dan ook een eind aan de boze (liefdeloze) onderdrukking van hen die van harte de liefde willen volgen.