Elk mens heeft een bewustzijn, ja, maar van wat? Het bewustzijn op zich is niet iets, maar te weten waarvan men bewustzijn heeft, dat is iets. Het bewustzijn van liefde komt in ons door woorden, door het Woord en levenservaringen hier op Aarde. De Zoon, dat is het Woord, is wat ons bewustzijn als eerste aandoet. Door dat Woord in onze gedachten op te nemen, wordt in ons het bewustzijn van liefde gewekt.

Aldus begint het voor ieder mens bij het Woord. Dat Woord dienen we te horen, te lezen, op te nemen en te begrijpen. Dat is de Zoon van de Vader (liefde) die één met de Vader is, in de Vader, en de Vader in dat Woord. Die liefde is het meest wezenlijke.

Die liefde is in de menselijke ziel, die op zich een Goddelijke Schepping is, verborgen en ontwaakt pas echt, wanneer de mens het Woord van liefde als absolute leidraad naar de daarin wonende liefde, volgt. In de ziel van de mens die dat daadwerkelijk doet, wordt die liefde volledig één met zijn wereldse, lichamelijke wil. De mens die zijn wereldse wensen en wil verloochent, vormt zijn wil om tot liefde-wil. Door die zelfverloochening en het dienstbaar zijn aan God de Vader, dat is de innerlijke Liefde in zijn ziel, wordt het bewustzijn van de mens volledig één met de Goddelijke Geest van liefde-wil die in zijn ziel woont.