De wereld zal vergaan. Zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld dan zal vergaan. Er zijn over de eindtijd al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. Mensen hebben klaargestaan in de verwachting dat de wereld zou vergaan, ze waren er zeker van dat op dat moment de wereld daadwerkelijk zou vergaan. En nog zijn er mensen die zich bezighouden met het zoeken naar het juiste moment waarop de wereld zal vergaan.

Niet de wereld vergaat, maar onze wereldse neigingen en gewoontes.

Verder lezen …

Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
Omdat dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid!
Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnd, zullen vergaan, en de elementen brandend zullen versmelten.
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:10

Verder lezen …