Met elk woord dat in de Bijbel staat wordt helaas nogal wat ‘bijgeloof’ bedreven.

Zie, de Bijbel spreekt volgens ons vooral over het geestelijke, niet over het natuurlijke. Geestelijk bezien is de Schepping in zeven dagen meer dan juist, indien we die teksten natuurlijk (letterlijk) willen interpreteren dan is het klinkklare onzin. En hetzelfde gaat op voor de teksten over de eindtijd.

Nu kan men trachten woord voor woord de geestelijke betekenis van teksten weer te geven. Dat echter is op een verborgen manier nog steeds een natuurlijk wetenschappelijke benadering. In de natuurlijk wetenschappelijke benadering liggen de zaken vast en beijvert de onderzoeker zich deze te ontdekken.

Het geestelijke creëert de betekenis, de betekenis creëert niet het geestelijke. In andere woorden, trachten ‘eindtijd’ uit te leggen is hetzelfde als menen dat er gedachten kunnen ontstaan zonder dat iemand ze denkt, of dat er een rivier kan ontstaan zonder bron. Wie probeert te begrijpen wat het geestelijke is door de betekenis van de teksten te achterhalen, die spant het paard achter de wagen.

Zo zal het nog vaak voorkomen dat mensen denken dat ze kunnen voorspellen wanneer de eindtijd komt, en op welke wijze dat zal gaan, zonder te beseffen dat ze met hun manier van benaderen al deel uitmaken van diezelfde eindtijd.

Laten we geduld hebben met elkaar, tenslotte werden hemel en aarde ook niet in een dag … of toch wel? Verder lezen ….