Wees gehoorzaam aan de geboden van de liefde, Liefde tot God en de naaste. Nederigheid is daarbij noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige is gehoorzaam niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag zelfs.

De Bijbels-Joodse wet gehoorzaam willen zijn, is een valkuil, want niemand is daartoe in staat. En wie denkt daar wel toe in staat te zijn, die valt door de valse gedachte zelf rechtvaardiging te kunnen bewerken, en dat kan niet; dit is pure hoogmoed.

Jezus wordt wel ‘het vlees geworden Woord’ genoemd. Hij maakte door zijn daden en woorden veel duidelijk hoe de ‘wet’ dient te worden verstaan. Jezus vervulde de wet door absoluut gehoorzaam te zijn aan Gods Geest van Liefde die in alle volheid in Hem woonde. Jezus vervulde de wet door gehoorzaam te zijn aan de liefde!

Daarom is Jezus zo noodzakelijk voor ons. Zíjn bewustzijn bleef van kinds af aan altijd in de liefde. Zijn ziel die, net als de onze, voortdurend ook de last van de verleiding voelde en de vrije keus had om daar al of niet op in te gaan, bleef verschoond van dat bewustzijn van zelfzucht en genotzucht, omdat Hij er nooit aan toegaf. En dat ‘Jezusbewustzijn’ kan, sinds Zijn komst, Zijn lijden en Zijn opstanding in het vlees, aan ons worden gegeven.

Zijn komst betekent: de komst van het bewustzijn van de Goddelijke liefde Zelf in het bewustzijn van de menselijke ziel van Jezus. Zijn ‘lijden’ is: het lijden van dat Goddelijke bewustzijn dat als het ware gekruisigd werd onder de voortdurende verleidingen van het boze en het valse. Zijn opstanding is: de overwinning van het Goddelijke liefdesbewustzijn, dat niet boog voor de verleidingen. En onder ‘vlees’ verstaan we het bewustzijn van daden van liefde en het bewust handelen vanuit wijze liefde. Vergelijk Mattheus 4.

Zie, gehoorzaamheid is het daadwerkelijk navolgen van Jezus, van liefde. Daarmee kunnen wij geen zelfrechtvaardiging verwerven, maar wel komt Hij met Zijn liefdesbewustzijn in ons en vormt onze zonde, ons zondige bewustzijn van kwaad en valsheid om in een besef van hoe groot Zijn liefde is en dat Hij al het valse en boze dat we doen en deden, ten goede gebruikt.

God zag echter dat de mensen de wet der wijsheid nooit zouden kunnen opvolgen, en Hij kwam toen Zelf in de wereld om hen een nieuwe wet van de liefde te geven, die ze gemakkelijk zullen kunnen gehoorzamen. Want in de wet van de wijsheid liet Jehova alleen Zijn licht onder de mensen schijnen; dat licht was Hij echter Zelf niet, maar het straalde slechts uit Hem onder de mensen, zoals ook de mensen uit Hem geschapen zijn, maar daarom nog niet Jehova Zelf zijn. Maar door en in de liefde komt Jehova Zelf naar de mens en gaat in volle werkelijkheid geestelijk in de mens wonen en maakt de geschapen mens daardoor volledig gelijk aan Zichzelf.

Jakob Lorber, GJE 1, 67:7

Om echter door en door te ervaren en te begrijpen hoe men God boven de wet uit moet liefhebben, moet men weten dat de wet op zich niets anders is dan een saaie weg naar de eigenlijke liefde van God.

Jakob Lorber, Geestelijke Zon 2, 102:1

Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf.

Galaten 5:14

  • vlinder

Liefde, een bewustzijn

4 november, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Liefde, een bewustzijn

De mens zonder liefde is niet meer dan een pak, duikpak, motorpak, maakt niet uit. Een dergelijk pak komt pas tot leven als het wordt aangetrokken. De mens komt pas tot leven, tot geestelijk [...]

  • Vlinder

Geloof

3 november, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geloof

Geloof is voor velen een mening of opinie. Mensen geloven bijvoorbeeld dat het gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal brengen. Aangezien iemand nooit de zekerheid heeft dat het ook echt gaat [...]

  • adelaar en konijn

Wreedheid

30 oktober, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wreedheid

Een Romeinse hoofdman klaagt bij Jezus dat de natuur zo wreed is. Op hele aarde is niets dan vijandschap en nog eens vijandschap. Het ene dier is de vijand van de andere en dat [...]

  • muren van Jericho

Muren van Jericho

24 april, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Muren van Jericho

De stad Jericho symboliseert de huidige wereld, het wereldse dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. ‘Muren’ die nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen [...]

  • vlinder

Machteloos kwaad

31 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Machteloos kwaad

Het tegenovergestelde van Mijn liefde heeft via de mens de mogelijkheid om al Mijn intelligentie en kracht in te zetten voor eigen goed, omdat de mens de verleiding om eigen heerser te zijn [...]

  • leeuw en lam

Strijd

28 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Strijd

Zoals de natuur elkaar bestrijdende elementen bevat, zo ook de menselijke natuur. Het doel ervan is, althans in de menselijke ziel, dat ze elkaar zullen dienen. Het is de bedoeling dat de leeuw [...]