Gehoorzaamheid

Wees gehoorzaam aan de geboden van de liefde, Liefde tot God en de naaste. Nederigheid is daarbij noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige is gehoorzaam niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag zelfs.

De Bijbels-Joodse wet gehoorzaam willen zijn, is een valkuil, want niemand is daartoe in staat. En wie denkt daar wel toe in staat te zijn, die valt door de valse gedachte zelf rechtvaardiging te kunnen bewerken, en dat kan niet; dit is pure hoogmoed.

Jezus wordt wel ‘het vlees geworden Woord’ genoemd. Hij maakte door zijn daden en woorden veel duidelijk hoe de ‘wet’ dient te worden verstaan. Jezus vervulde de wet door absoluut gehoorzaam te zijn aan Gods Geest van Liefde die in alle volheid in Hem woonde. Jezus vervulde de wet door gehoorzaam te zijn aan de liefde!

Daarom is Jezus zo noodzakelijk voor ons. Zíjn bewustzijn bleef van kinds af aan altijd in de liefde. Zijn ziel die, net als de onze, voortdurend ook de last van de verleiding voelde en de vrije keus had om daar al of niet op in te gaan, bleef verschoond van dat bewustzijn van zelfzucht en genotzucht, omdat Hij er nooit aan toegaf. En dat ‘Jezusbewustzijn’ kan, sinds Zijn komst, Zijn lijden en Zijn opstanding in het vlees, aan ons worden gegeven.

Zijn komst betekent: de komst van het bewustzijn van de Goddelijke liefde Zelf in het bewustzijn van de menselijke ziel van Jezus. Zijn ‘lijden’ is: het lijden van dat Goddelijke bewustzijn dat als het ware gekruisigd werd onder de voortdurende verleidingen van het boze en het valse. Zijn opstanding is: de overwinning van het Goddelijke liefdesbewustzijn, dat niet boog voor de verleidingen. En onder ‘vlees’ verstaan we het bewustzijn van daden van liefde en het bewust handelen vanuit wijze liefde. Vergelijk Mattheus 4.

Zie, gehoorzaamheid is het daadwerkelijk navolgen van Jezus, van liefde. Daarmee kunnen wij geen zelfrechtvaardiging verwerven, maar wel komt Hij met Zijn liefdesbewustzijn in ons en vormt onze zonde, ons zondige bewustzijn van kwaad en valsheid om in een besef van hoe groot Zijn liefde is en dat Hij al het valse en boze dat we doen en deden, ten goede gebruikt.

God zag echter dat de mensen de wet der wijsheid nooit zouden kunnen opvolgen, en Hij kwam toen Zelf in de wereld om hen een nieuwe wet van de liefde te geven, die ze gemakkelijk zullen kunnen gehoorzamen. Want in de wet van de wijsheid liet Jehova alleen Zijn licht onder de mensen schijnen; dat licht was Hij echter Zelf niet, maar het straalde slechts uit Hem onder de mensen, zoals ook de mensen uit Hem geschapen zijn, maar daarom nog niet Jehova Zelf zijn. Maar door en in de liefde komt Jehova Zelf naar de mens en gaat in volle werkelijkheid geestelijk in de mens wonen en maakt de geschapen mens daardoor volledig gelijk aan Zichzelf.

Jakob Lorber, GJE 1, 67:7

Om echter door en door te ervaren en te begrijpen hoe men God boven de wet uit moet liefhebben, moet men weten dat de wet op zich niets anders is dan een saaie weg naar de eigenlijke liefde van God.

Jakob Lorber, Geestelijke Zon 2, 102:1

Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf.

Galaten 5:14

  • Johannes doopt Jezus

Johannes de Doper

7 november, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Johannes de Doper

De meeste mensen hebben geen idee van wat een geestelijk verstand is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er meerdere soorten van verstand mogelijk zijn is onbekend. Het verschil tussen het [...]

  • land

Aarde of land

12 oktober, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aarde of land

Het is een misvatting te denken dat op grond van de hiernaast genoemde Bijbelteksten de wereld zal vergaan. Wat wordt bedoeld is dat het liefdeloze denken en doen van de mens(heid) zal vergaan. En [...]

  • de verloren zoon

De verloren zoon

29 augustus, 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verloren zoon

Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. 15:8-10) Hierdoor kunnen we [...]

  • nederigheid

Nederigheid

26 augustus, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nederigheid

Dit hoofdstuk uit Lukas vertelt ons hoe moeilijk het is om een ‘goed’ mens te worden. Dat is: in het dagelijks leven “zonder zonden te zijn.” De farizeeër geloofde dat wanneer hij de schrifttekst [...]

  • zeven oergeesten Gods

Het kwaad

27 juli, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het kwaad

Water kun je bijvoorbeeld in een glas doen. Je hebt dan een glas water. We hebben deze zomer een lange periode van droogte meegemaakt. Zulke situaties kennen wij en weten dan ook wat [...]

  • vogels

Liefde

30 juni, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Liefde

Mijn kinderen, Ik ben liefde. Mijn gevoel, Mijn bewustzijn, Mijn wil is allemaal liefde. Ieder van jullie heb Ik zo enorm lief, alsof er buiten jou niemand anders bestaat. Mijn almachtige wil vormt [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0020 december, 2017|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament|