“En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.” Lukas 24:15-16.

De Emmaüsgangers herkenden Jezus lange tijd niet. Zo ook vrijwel elk wordend kind van Hem. Het duurt erg lang voordat het kind Jezus, God de Vader eindelijk in zichzelf herkent. Jezus loopt met hen mee, Hij legt Zijn Woord uit, maar niet eerder dan dat Hij het brood breekt, wordt Hij herkend.

Wat is dan het breken van het brood in de huidige tijd? Het brood, is het brood van Zijn liefde, is Zijn Liefde, is Hij Zelf, want Hij is Liefde. Wat is dan het breken? Dat is het doorzien van hoe Hij, God de Vader, de liefde dus, in de mens is. Hij valt als het ware in het begrip en inzicht van de mens uiteen in hapklare brokken. En ineens wordt de Liefde gezien, begrepen, ineens wordt Hij herkend.

Verder lezen …

“De ware bewustwording van God is de grondslag van de liefde tot Hem, en daarom moet ook ieders voornaamste streven zijn om, God te leren kennen, opdat hij dan in staat zal zijn Hem boven alles lief te hebben!

Jakob Lorber, “De Huishouding van God” (deel 2), hoofdstuk 215.

Er zijn twee wegen die naar de Vader leiden: de ene heet de ware, ijverige herkenning van God; de andere echter heet de liefde!  Verder lezen …

Jakob Lorber GJE 9, 171:4