Mijn lieve kinderen,
Licht ben Ik, Licht van Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht van de Liefde Zelf.

Bij het woord licht denkt iedereen aan het licht van de zon. Maar geestelijk gezien staat ‘licht’ voor wijsheid, inzicht, begrip en besef. Iemand die een ‘lichtje opgaat’, begrijpt van het ene op het andere moment, wat er wordt bedoeld. Dat inzicht, begrip of besef ontvangen we van God en dat is Zijn wijsheid. In ons dagelijks leven spreken we dan van intuïtie, maar dat is niets anders dan een door God gegeven inzicht, besef of begrip.

Verder lezen …

Gen. 1:3-4
En God zei: “Er zij licht!” En daar werd licht. En God zag dat het licht goed was; en God maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis.

Het licht van de geest is de volle levenswarmte en is net zo levend als het licht van de zon, dat niet alleen licht geeft als geen ander licht, maar ook leven geeft. Omdat haar licht de levenswarmte bevat en die, waar het licht terecht komt, ook meedeelt en de reeds aanwezige levenswarmte nog meer leven geeft en tot leven wekt. Jakob Lorber GJE 3, 175:7

Verder lezen …