‘Zie, dit sluit aan bij wat werd gezegd over zwijgen en zien. De ‘engel’ staat voor Gods Woord dat in de geschriften tot de mens komt. En het is er om tot de mens te spreken en Zijn liefde te verkondigen, hier omschreven als ‘deze dingen’. Begrijp goed dat Gods woord pas tot de mens spreekt en dus wordt verstaan, wanneer de liefde wordt herkend, en dat het wordt ‘vervuld op hun tijd’ indien het wordt nagevolgd.’

Na hem riep Ik de aartsengel Gabriël. Deze kwam onmiddellijk net als Michaël – Johannes, maar omhulde zich direct met een schaduw, gaf Mij de eer en liep direct naar Maria en sprak met haar over zijn zending met haar, en zij raakte daarbij vervuld van deemoedig geluk en zaligheid. Daarna ging Gabriël, die in de gedaante en persoon van de voorvader Jared verschenen was, ook naar Mijn leerlingen en sprak met hen over de Adamitische oertijd en over de toenmalige openbaringen aan de kinderen van de hoogte en ook aan de kinderen van de wereld; en ook hij bleef tot de avond zichtbaar bij ons. Jakob Lorber GJE 9, 119: 11

En zo is het feitelijk ge­gaan: ik werd zwanger zonder mij ooit aan een man te hebben be­kend! Hetgeen U hier voor U ziet, dat is de Vrucht van die wondere Belofte! God is mijn getuige dat alles zo is gegaan!’ Jakob Lorber, Jeugd van Jezus, 20:20]

‘En de engel antwoordde: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden, om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken, tot op de dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.’ (Lukas 1:19-20)

‘Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.’
(Lukas 12:12)

‘En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus.’
(Johannes 1:37)