Ik ben de waarheid. Zoals Ik de liefde ben, zo ook ben Ik de waarheid. Jullie denken wellicht dat liefde en waarheid abstracte begrippen zijn en geen persoon kunnen zijn, maar daarin vergis je je. Pas door het denken en bewustwording kunnen begrippen als liefde en waarheid worden gebruikt. Voor dieren bestaan deze begrippen niet. Liefde en waarheid zijn onmogelijk los te zien van personen.

Elke persoon is zoals zijn liefde en de wijsheid daaruit zijn. Indien jullie je eigen persoonlijkheid omschrijven dan beschrijven jullie je wezen. Jullie wezen is het resultaat van jullie liefde, jullie wijsheid en jullie wil. Het zijn deze drie die jullie persoonlijkheid, jullie wezen vormen.
Jullie liefde echter is veelal sterk vervuild door eigen belang, jullie wijsheid daarbij is een duister rondtasten, en jullie daaruit voortkomende wil is wispelturig, wankel en zwak. Dientengevolge is jullie persoonlijkheid ook zo. Jullie zijn onreine liefde, troebele wijsheid en zelfzuchtige wil.

Verder lezen …

God zelf is de eeuwige Waarheid en daarom moet wie de waarheid begeert zich tot God zelf wenden en Hem om de waarheid vragen. Er is geen andere weg dan deze rechtstreekse, want zelfs aan wie ze op een andere manier wordt aangeboden, die zal ze pas als waarheid kunnen inzien als hij God om verlichting van zijn geest, om het juiste denken vraagt. De mens moet dus in de eerste plaats God erkennen, hij moet in Hem geloven. En dit geloof zal pas levend in hem zijn, het zal tot innerlijke overtuiging zijn geworden, wanneer hij in de liefde leeft, want door de liefde wordt het geloof pas levend. De liefde is de sleutel tot de wijsheid. De liefde garandeert een juist denken in overeenstemming met de waarheid, want de Liefde, de Waarheid en God zijn Een.  Bertha Dudde 

Verder lezen …