Allereerst willen we trachten Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weer te geven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is legt die beelden aan ons uit.

Elke uitleg dient door God de Vader Zelf te worden bevestigd in ons hart als we de tekst lezen. Hij zal niet alleen bevestigen, maar ook dieper en beter begrip geven dan dat welk woord van buiten de mens ooit zal kunnen doen. Hij wil met ieder van ons in ons eigen hart spreken.
Beschouw de woorden die van buiten komen als de Zoon, die God de Vader in Zich draagt. Wanneer je die woorden eenmaal in je opneemt, wordt Hij Zelf in ons gewekt en zal Hij tot je spreken, besef en begrip geven. In het aannemen en opnemen van de Zoon, komt zogezegd de Vader in ons.

Wanneer iemand zich afvraagt hoe hij Zijn stem kan onderscheiden van andere wereldse stemmen en zijn eigen stem in zich zelf, weet dan dit: Zijn stem draagt de zacht ruisende liefdevolle klank die niemand veroordeelt (ook je vijanden niet) en die altijd aandringt om Hem, de liefde, bovenal lief te hebben en je naaste als jezelf.

Als je die stem hoort, besef dan dat Hij spreekt, kniel (niet letterlijk, maar wees aan die liefde-stem onderdanig), en trek je schoenen uit (niet letterlijk, maar ontdoe je van het wereldse denken van eigenbelang), want de grond waarop je staat is heilig (niet letterlijk), maar besef dat je nu waarneemt vanuit de basis van het menselijk bestaan – de ware liefde.