De geestelijke betekenis van arbeid of werk is: het uit eigen beweging moeite willen doen het bewustzijn van liefde te verkrijgen. Dàt werk is waar arbeiders voor worden geworven. De geworven arbeiders vormen de mensen die deze klus in zichzelf willen aanpakken. Het loon dat Ik geef is de zegen van dat nieuwe bewustzijn, dat van liefde. Dat loon is voor elke werker gelijk. De vroege werkers zijn zij die het al vroeg hebben begrepen en zijn gevolgd, de late werkers komen er later pas aan toe.

Je kunt je afvragen of dat bewustzijn van ware liefde, bij mensen met een flinke portie zelfzucht, nog wel zo goed gevonden kan worden, of de last van dat valse bewustzijn van zelfzucht, geen hindernis zal zijn. Dat is wat wordt uitgedrukt in het beeld dat de vroege arbeiders morren dat de late arbeiders hetzelfde loon zullen krijgen. Het antwoord is duidelijk en betekent dat wie er lang over doet om tot het bewustzijn van liefde te komen, die komt uiteindelijk toch tot hetzelfde bewustzijn als de arbeider die er wat vlotter mee is.

Zie, ‘vroeg’ wil eigenlijk zeggen dat het proces vlot en makkelijk verloopt, en ‘laat’ wil zeggen dat het langzamer en moeizamer verloopt. Maar het bereikte bewustzijn van liefde is uiteindelijk natuurlijk gelijk.

Verder lezen

“Al de moeite die zij op de weg hadden ondervonden.” Dit betekent de arbeid in de verzoekingen en staat vast uit de betekenis van het woord “moeite”, zijnde de arbeid …

E. Swedenborg, Hemelse verborgenheden, Exodus, nr. 8670

Mattheus 20, 1-16

1.Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
2. En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning per dag, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
3. En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt. (dat is geen werk hadden)
4. En hij zei tot hen: Gaat ook u heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
5. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.
6. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zei tot hen: Wat staat gij hier de gehele dag ledig?
7. Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zei tot hen: Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.

Verder lezen

Meest recente berichten

Categorieën

Archief

  • boek

De Schepping 1

2 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 1

Alle Bijbelse teksten hebben naast de letterlijke, een diepere betekenis. Klik op de volgende link voor een uitgebreide uitleg van Genesis 1. De Schepping

  • schepping

De Schepping 3

13 februari, 2019|Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 3

De Bijbel beschrijft in Genesis 1 Gods Schepping, maar het is tegelijk een beeld van onze geestelijke ontwikkeling.  Drie verschillende webpagina's verduidelijken dit. Genesis 1, de Schepping De Schepping [...]

  • Kind Jezus

Drie dagen in de Tempel

16 januari, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Drie dagen in de Tempel

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel,  maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere drie dagen in de tempel mogen doorgeven. [...]

  • vrouwe justitia

Oordelen

27 december, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Oordelen

Oordeel niet, zo raadt de Bijbel ons aan, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoekt (beproeft) alles en behoudt het goede.” Hoe kunnen wij weten wat goed is, zonder [...]

  • Johannes doopt Jezus

Johannes de Doper

7 november, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Johannes de Doper

De meeste mensen hebben geen idee van wat een geestelijk verstand is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er meerdere soorten van verstand mogelijk zijn is onbekend. Het verschil tussen het [...]

  • land

Aarde of land

12 oktober, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aarde of land

Het is een misvatting te denken dat op grond van de hiernaast genoemde Bijbelteksten de wereld zal vergaan. Wat wordt bedoeld is dat het liefdeloze denken en doen van de mens(heid) zal vergaan. En [...]