Johannes de Doper

De meeste mensen hebben geen idee van wat een geestelijk verstand is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er meerdere soorten van verstand mogelijk zijn is onbekend. Het verschil tussen het geestelijke en het wereldse verstand is dat het wereldse verstand is samengesteld uit begrippen vanuit [...]

Door |2018-11-18T19:03:17+00:007 november, 2018|Categorieën: beeldspraak, geloven, Nieuwe Testament|

Nederigheid

Dit hoofdstuk uit Lukas vertelt ons hoe moeilijk het is om een ‘goed’ mens te worden. Dat is: in het dagelijks leven “zonder zonden te zijn.” De farizeeër geloofde dat wanneer hij de schrifttekst letterlijk opvolgde, een goed mens en God tevreden over hem zou zijn. Dit evangelie benadrukt [...]

Door |2018-09-08T13:59:27+00:0026 augustus, 2018|Categorieën: Gelijkenissen, Nieuwe Testament|

Liefde

Mijn kinderen, Ik ben liefde. Mijn gevoel, Mijn bewustzijn, Mijn wil is allemaal liefde. Ieder van jullie heb Ik zo enorm lief, alsof er buiten jou niemand anders bestaat. Mijn almachtige wil vormt en bestuurt, Mijn wijsheid ordent en regeert, Mijn liefde echter wacht in vurig verlangen op [...]

Door |2019-06-19T11:53:47+00:0030 juni, 2018|Categorieën: geloven, Nieuwe Testament|

Zuiverheid

Niets is zuiver dan alleen Ik, de liefde Zelf. Wie zuiverheid zoekt kan het alleen bij Mij vinden. Wie wil weten of er sprake is van zuiverheid in wat hij voelt, hoort of leest kan dat antwoord ook alleen bij Mij vinden. Er is geen andere maatstaf dan [...]

Door |2018-12-30T14:50:36+00:0013 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Nieuwe Testament|

Drie-eenheid

God is Eén. Hij is de Ene alles omvattende Liefde. Hij heeft alles geschapen wat er in de eeuwige oneindigheid bestaat. In de Bijbel staat: “Die Mij ziet, ziet de Vader; gelooft u niet dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is?, Gelooft [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0031 januari, 2018|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament|

Gehoorzaamheid

Wees gehoorzaam aan de geboden van de liefde, Liefde tot God en de naaste. Nederigheid is daarbij noodzakelijk, want de hoogmoedige is alleen gehoorzaam aan zichzelf. De nederige is gehoorzaam niet omdat het moet, maar uit vrije wil, graag zelfs. De Bijbels-Joodse wet [...]

Door |2018-06-30T16:01:02+00:0020 december, 2017|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament|

Einde van de wereld?

De wereld zal vergaan. Zo staat het geschreven in Mijn Woord. En er zijn veel mensen die gedacht hebben te kunnen berekenen wanneer de wereld dan zal vergaan. Er zijn over de eindtijd al veel voorspellingen gedaan. Zelfs hebben mensen bunkers gebouwd om te overleven. Mensen hebben klaargestaan in [...]

Door |2018-10-28T20:22:11+00:0016 december, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Nieuwe Testament|

Vader

God de Vader staat voor Liefde. Jezus deed nooit wat zelfliefde en liefde voor het wereldse bestaan gebiedt. De Vader, de liefde, gebiedt dan ook om die levenshouding, namelijk lief hebben boven alles te stellen, bovenal lief te hebben. Wie beseft dat Jezus spreekt over Zijn Vader en [...]

Door |2017-11-12T20:31:34+00:0021 oktober, 2017|Categorieën: Bijbel, geloven, Nieuwe Testament, Oude Testament|

Zonde

Wie in alle nederigheid liefde doet, zondigt niet. Zonde is het hoogmoedige, liefdeloze denken en doen. Dezelfde daad is met liefde geen zonde, maar zonder liefde wel. God is liefde. Liefde is Gods orde. Tegen die gekende orde handelen, is zonde. In [...]

Door |2018-01-04T19:01:55+00:0020 oktober, 2017|Categorieën: geloven, Nieuwe Testament, Oude Testament|

Spreken

'Zie, dit sluit aan bij wat werd gezegd over zwijgen en zien. De ‘engel’ staat voor Gods Woord dat in de geschriften tot de mens komt. En het is er om tot de mens te spreken en Zijn liefde te verkondigen, hier omschreven als ‘deze dingen’. Begrijp goed [...]

Door |2018-01-05T09:22:57+00:0011 augustus, 2017|Categorieën: Bijbel, Nieuwe Testament|