Een droom is een verschijningsvorm van wat in het eigen hart aanwezig is, en van wat er invloeit vanuit de geestelijke wereld. Het uitleggen van een droom is dan ook het herkennen van de staat van liefde in het eigen hart, dan wel het herkennen van de toenadering of belaging der geesten. We spreken van toenadering en belaging van geesten; van toenadering indien het geesten zijn die in een goede ware staat zijn en we spreken van belaging indien het geesten zijn die in een boze en valse staat zijn.

Lees verder …