Zoals de natuur elkaar bestrijdende elementen bevat, zo ook de menselijke natuur. Het doel ervan is, althans in de menselijke ziel, dat ze elkaar zullen dienen. Het is de bedoeling dat de leeuw en het lam in harmonie naast elkaar zullen leren leven. Met andere woorden, het is alsof de drift zich dient te verzoenen met de zachtmoedigheid en omgekeerd de zachtmoedigheid met de kracht. Alsof het natuurlijke, de leeuw, in vrede neder ligt met het geestelijke, het lam. We hoeven onze driften niet uit te bannen, we dienen ze slechts dienstbaar te maken, en wel aan de geestelijke harmonie die we nastreven. Elk element van ons wezen, ons natuurlijke bestaan, krijgt een functie in het opwekken en doen groeien van ons geestelijk bestaan. Daarom het natuurlijke niet uitbannen, maar wel herkennen en dienstbaar maken aan het geestelijke. Dan gaat strijd over in echte innerlijke vrede.

Dat de oude nacht steeds de strijd met de nieuwe dag aanbindt en aanbinden moet, dat leert ons niet alleen de geschiedenis der mensheid, maar ook de aard van de dingen, zoals ze dagelijks voor onze ogen gebeuren en plaats vinden;

Verder lezen …

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

1 Timotheüs 6:12

Verder lezen …