Home » denken » Zelfkennis of het ken u Zelf

Kennis van het Zelf is zelfkennis.

Zelfkennis of het ken u Zelf is een Oudgrieks aforisme. Dat is een mystieke uitspraak die tegenwoordig vooral letterlijk en rationeel wordt begrepen als: het vermogen om je eigen denkwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden van je eigen geest en van je eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken.

Het gaat echter om het kennen van het Zelf, dit is het besef dat wij een mensengeest zijn met een stoffelijk- en zielenlichaam. De mens is een drie-eenheid van lichaam, ziel en geest en het Zelf is de mensengeest, de mens als geestelijk wezen, die gemaakt is naar Gods beeld, want God is de hoogste Geest en de mens is Zijn schepsel.

De stoïcijn Epiphanes werd door Jezus bekeerd en hij was daar heel erg blij om. Epiphanes begreep meteen dat met zelfkennis het ken u Zelf werd bedoeld en dat dit van het grootste belang is om Gods Leer te kunnen gaan leven.

Jezus over zelfkennis of het ken u Zelf

Mijn zaak en Mijn leer bestaat eenvoudig hieruit, dat de mens duidelijk gemaakt wordt waar hij eigenlijk vandaan komt, wat hij is en waar hij moet komen en overeenkomstig de volle en evidente waarheid ook zal komen. Reeds de Grieken, dat wil zeggen de wijzen, hebben gezegd: ‘De moeilijkste, belangrijkste en hoogste kennis ligt in de zo volkomen mogelijke zelfkennis of ken u Zelf! En zie, dat is nu precies waar het Mij om gaat; want zonder deze kennis is het onmogelijk om het allerhoogste goddelijk wezen als de grond van alle ontstaan, zijn en bestaan te kennen! Maar wie dit niet inziet en zijn leven, zijn denken en streven niet voor dit enig ware levensdoel inzet, namelijk om zichzelf en een allerhoogste God-wezen als de eeuwige oergrond van alle zijn en worden volkomen te leren kennen, is zo goed als verloren. Want zoals elk ding, dat van binnen en ook in al zijn delen geen door en door stevige samenhang en geen grote stabiliteit heeft, spoedig uiteenvalt en als zodanig geheel teniet gaat, zo zal dat ook met de mens het geval zijn die in zichzelf, met zichzelf en in en met God niet volledig een is geworden.

Resultaat van ware zelfkennis of ken u Zelf

En dat kan de mens alleen maar worden, doordat hij ten eerste zichzelf en daardoor dan ook noodzakelijkerwijs God volledig leert kennen als zijn oergrond, en overeenkomstig dit inzicht op alle gebieden van zijn leven werkzaam wordt. Is een mens dus in zichzelf rijp en zuiver geworden, dan is hij ook heer geworden van alle van God uitstromende krachten en hierdoor ook een meester van alle schepselen, geestelijk en materieel, is dan als zodanig door geen enkele kracht meer te vernietigen en bevindt zich dan dus in het eeuwige leven. Kijk, dit is nu in feite de totale inhoud van Mijn gehele, nieuwe leer, die in de grond der zaak eigenlijk een alleroudste leer is sinds het begin van de mensen op deze aarde! Ze is alleen verloren gegaan door de traagheid van de mensen en wordt door Mij als het verloren gegane oeroude Eden (je den = het is dag) aan de mensen, die van goede wil zijn, nu weer als nieuw gegeven. Zie GJE 5, 215:1-7.

Bijbel

Het hart van de verstandige verkrijgt kennis, het oor van de wijze zoekt kennis. (Spreuken 18:15)

Want Hij geeft wijsheid, kennis en vreugde aan de mens die goed is voor Zijn aangezicht. (Prediker 2,26)

En begrijpen dat de liefde van Christus de kennis te boven gaat. Uw hele wezen zal dan van God vervuld zijn. (Efeziërs 3:19)

Andere berichten

Niet oordelen is de beste keus

God in Jezus Christus raadt ons aan niet te oordelen. Niet oordelen is de beste keus, zo staat in de Bijbel, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoek alles en behoudt het goede.” Hoe [...]

Het kwaad en het valse

Het goede van ware liefde staat tegenover het kwade en valse. De zomer van 2018 was lang en uitzonderlijk droog. Wanneer het lange tijd niet regent, droogt de natuur uit, bladeren van bomen verdrogen en vallen vervroegd er [...]

Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het Licht [...]

2021-11-30T14:48:08+00:00

Wil je deze tekst delen? Maak je keuze.

Ga naar de bovenkant