Het woord ‘zien’ heeft een geestelijke betekenis die te vergelijken valt met “begrijpen”. Daarom is ‘Jezus zien’ hetzelfde als Zijn Woord begrijpen. En werkelijk, wie begrijpt gelooft ook. Wie niet begrijpt, gelooft veel moeilijker. Maar ‘zalig’ zul je zijn wanneer je gelooft, ook al begrijp je het niet.

De Heer: ‘Jullie mensen zijn toch allemaal hetzelfde! Als je geen tekenen ziet, dan geloof je niet. Maar je wordt toch behouden als je gelooft vanwege de tekenen; maar als iemand, ondanks de tekenen die Ik doe, niet gelooft, dan is hij ten dode opgeschreven.

In het vervolg zullen alleen die mensen behouden worden, die, zonder tekenen, slechts door de waarheid van Mijn woord zullen geloven en daarnaar zullen leven! Daardoor zullen deze het echte levende teken in zichzelf ontdekken, namelijk het eeuwige leven, en dat zal dan niemand meer van hen kunnen afnemen.

Jakob Lorber GJE 1, 71:4

“Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij gelooft; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben.” (Joh. 20:29).

De vrouw zeide tot Hem: Heer, ik zie, dat Gij een profeet zijt.” (Joh. 4:19).

En Jezus zeide: “Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.” (Joh. 9:39).