Herkenning van Gods liefde2021-08-22T19:16:14+00:00
Emmausgangers en herkenning van Gods liefde

De Emmausgangers uit het Bijbelse verhaal in het evangelie van Lukas, herkenden Jezus niet.

Vervolg herkenning van Gods liefde

Tot die tijd is er veel uitleg nodig, want de God van liefde is heel lang nog niet herkend. En zo loopt Hij met ons mee tot Emmaüs. Waar staat Emmaüs dan voor? Dat is de staat van liefde die de mens in zichzelf dient te bereiken om open te kunnen staan voor de herkenning van Gods liefde in onszelf.

Ook met ons, Zijn lieve kinderen, trekt Hij al een lange tijd op. En ook wij zien niet de tekenen in Zijn werkzame handen. Maar we zijn al in de buurt van Emmaüs en we zullen ons verbazen dat we het zo lang niet hebben herkend. En onze vreugde zal groot zijn, en we zullen het vol blijdschap aan onze broeders vertellen. Maar of ook zij het dan meteen herkennen … Begrijpen jullie het?

Beeldspraak

Gaan duidt altijd op een verandering van staat in de mens. Elk mens is in een bepaalde staat van liefde en het bijbehorende begrip daaruit. Indien nu de mens een ontwikkeling van begrijpen doormaakt, dan is dat geestelijk te omschrijven met ‘gaan’. Hier staat dat God ‘met hen ging’. Dat wil zeggen dat Zijn oneindige liefde hen in hun groei en ontwikkeling begeleidde. Het ‘houden van hun ogen’ is geen door God de Vader bepaald gebrekkig begrip, het duidt erop dat het begrip nog niet toe was te kunnen doorzien dat Hij liefde is in alles, ook in hen.’

“En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.” (Mattheüs 5:41)

Zelfstandigheid

Als de mens in deze wereld komt, wordt hij wat zijn ziel betreft volledig gescheiden van Gods almacht. Hij is aangewezen op zijn eigen wil en kennis. Langs de weg van onderricht uit de mond van ouders en wijze leraren leert hij God kennen. Zich gelovig tot Hem richten en Hem om Zijn hulp en bijstand smeken. Dan pas begint ook van goddelijke zijde het invloeien door alle hemelen heen. De ziel gaat dan over in een steeds helderder kennis en van daaruit steeds meer in de liefde voor God. Zij maakt haar eigen wil ondergeschikt aan die van God en verenigt zich op die manier met de geest Gods. Zij wordt geleidelijk aan even volmaakt in en door de geest Gods in haar als de goddelijke geest zelf. Blijft daarbij toch in alles volkomen vrij en zelfstandig, zoals God als zodanig eeuwig en volmaakt vrij en zelfstandig is.

Liefde voor onze medemensen

Zonder de ware liefde zullen jullie God niet vinden, Hem nooit goed herkennen en Hem zodoende ook nooit kunnen naderen! Alleen de liefde toont jullie de zekere weg naar Hem, jullie verstand echter eeuwig nooit! En wie de weg naar God niet vindt, vindt ook de weg naar zijn hoogst eigen leven niet en dwaalt daarom in het duister en op de wegen van het gericht en de eeuwige dood. Zie Jakob Lorber  GJE 6,138:17.

Andere berichten

Barmhartigheid is liefde zijn

Ware liefde is barmhartig. Barmhartigheid is liefde zijn en de barmhartige Samaritaan liet zien wat barmhartigheid is. Wij kunnen dit doen door onze welvaart te delen met mensen die minder of zelfs niets meer hebben. Vluchtelingen laten nagenoeg alles [...]

Geestelijke betekenis van Genesis 1

De geestelijke betekenis van Genesis 1. De Nieuwe Openbaring die Jakob Lorber heeft ontvangen, geeft een heldere geestelijke uitleg van Genesis 1. Mozes beschrijft in Genesis 1 niet alleen de schepping en ontwikkeling van onze aarde, die quintiljoenen [...]

Verstand van het hart

Het verschil tussen het verstand van het hart en het wereldse verstand. De meeste mensen hebben geen idee van wat het verstand van het hart is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. Dat er twee soorten verstand [...]

Ga naar de bovenkant