zeven oergeesten Gods

Het kwaad

Meer en meer zullen ook mogendheden begrijpen dat ze het tegenover elkaar staande niet gaan redden, dat het nodig is om naast elkaar te gaan staan en samen te werken, om alle ellende en narigheid te boven te komen. En meer en meer zal hun oog op God vallen, zullen zij begrijpen dat alleen liefde voor elkaar de wereld verbeteren kan en meer en meer zullen zij begrijpen dat Hij de Enige ware Liefde is en Zijn liefde aan hen geeft om te gebruiken met elkaar en voor elkaar. Nu komt alles aan het licht en dat laat zien wat er allemaal mis is en gaat in de wereld. Maar daarna komt het inzicht, een nieuw besef van Zijn bestaan, van Zijn liefde en Zijn barmhartigheid. Daarna komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, zoals God gezegd heeft. Een nieuw besef van leven en een nieuw besef van waar geluk!

Het is nodig dat het kwaad zich uitwerkt, zodat het zichzelf op zeker moment vernietigt en de kiem van Gods liefde en haar wijsheid in alle mensen tot volle ontplooiing kan komen. Totdat iedereen ineens beseft: dit kan zo niet langer. Dat liegen en bedriegen, die ongegeneerde machtswellust, zelfverrijking en hebzucht.

Zie onder andere hemelsbrood nummer 5966, 6059, 6382

Slechte mensen en verleiders zullen van kwaad tot erger vervallen – bedrogen bedriegers. (2 Tim. 3:13)

Ware gerechtigheid strekt ten leven, maar wie het kwaad najaagt, die strekt het ten dode. (Spreuken 11:19)

Een ieder die kwaad doet, haat het licht, en hij komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet aan het licht komen. (Joh. 3:20)

Met toorn bezondig je je zelf en doe je allereerst je zelf schade aan; wie ontucht bedrijft, die begraaft zijn ziel in het oordeel van het vlees en schaadt ook alleen zichzelf; maar het kwaadste van alle kwaden is de leugen. (Jakob Lorber GJE 1, 198:2)

  • schepping

De Schepping 3

13 februari, 2019|Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 3

De Bijbel beschrijft in Genesis 1 Gods Schepping, maar het is tegelijk een beeld van onze geestelijke ontwikkeling.  Drie verschillende webpagina's verduidelijken dit. Genesis 1, de Schepping De Schepping [...]

  • Jezus als kind

Drie dagen in de Tempel

16 januari, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Drie dagen in de Tempel

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel,  maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend en nauwkeurig verslag over die bijzondere drie dagen in de tempel mogen doorgeven. [...]

  • vrouwe justitia

Oordelen

27 december, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Oordelen

Oordeel niet, zo raadt de Bijbel ons aan, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoekt (beproeft) alles en behoudt het goede.” Hoe kunnen wij weten wat goed is, zonder [...]