Het wereldse verstand2021-08-24T08:58:34+00:00
Het wereldse verstand

Johannes de Doper staat voor het  wereldse verstand dat voorbereid wordt op het begrijpen van Gods Woord.

Daarom noemt Mattheüs (3:3) dat wereldse verstand de ‘stem van de roepende in de woestijn’, want een woestijn is kaal en droog. Daar groeit en bloeit zeer weinig, maar door lering en ervaring kan de wereldse mens in belangeloze liefde gaan geloven en met zijn hart leren begrijpen. Dan kan hij onderscheid maken tussen zijn wereldse verstand en het verstand van het hart, de onbaatzuchtige liefde.

De volgende stap is dan het afleggen van denkbeelden en gewoontes (de doop) die verdere ontwikkeling van die onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde belemmeren. Een enorme zuivering is nodig en dat is het ‘boete doen’ waar Johannes de gelovige mens op wijst. (Matt. 3:10) Zijn ‘onthoofding’ is daarom eveneens beeldspraak en staat voor het wegnemen van het wereldse “verstand en neigingen” dat plaats maakt voor besef van zuivere liefde waarin de Goddelijke wijsheid ligt. (Matt. 3:12)

Bijbel

Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had. (Matt. 17:13)

En zij (Herodias), te voren onderricht door haar moeder, zei: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper. (Matt. 14:8 en Mark. 6:24)

Johannes de Doper was voorafgezonden om het volk voor te bereiden tot de opneming van de Heer, door de doop. De doop immers beeldde uit en betekende de zuivering van de boze en de valse dingen en eveneens de wederverwekking door het Woord uit de Heer. Zie E. Swedenborg “Apocalyps ontvouwd” IV. Hoofdstuk 12, bladzijde 508.

Omdat Johannes de Doper de Heer uitbeeldde ten aanzien van het Woord, hetwelk het Goddelijk Ware op de aarde is. Daarom was hij de Elias die vóór de Heer komen zou.  Zie Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber GJE 1, 2:1

Andere berichten

De Bijbel is beeldtaal

De beeldspraak van Bijbelse verhalen. De Bijbel is beeldtaal, want alle verhalen hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis. Het is beeldspraak. Neem bijvoorbeeld de uitdrukking "Stof zijt gij". Stof is niets anders dan dode materie en de mens heeft [...]

Gods liefde in onszelf herkennen

Herkenning van Gods liefde. De Emmaüsgangers herkenden Jezus lange tijd niet. Zo ook vrijwel elk wordend kind van Hem. Het kan erg lang duren voordat wij Jezus, God de Vader eindelijk in onszelf herkennen. Gods liefde in [...]

De schepping van de aarde

De schepping van de aarde. Het begrip ‘aarde’ heeft in de Bijbel zowel een letterlijke als een overdrachtelijke betekenis. Het is beeldtaal, beeldspraak. De 'aarde' is namelijk ook de geestelijke grond van een mens. Wat zijn iemands overtuigingen, [...]

Ga naar de bovenkant