Vervolg home pagina.

Genesis 1 beschrijft de verschillende fasen in de ontwikkeling van de aarde, maar is tegelijk een beeld van de mens die zich hier op aarde in zes fasen van zijn eeuwige leven kan ontwikkelen tot een vrije geest, die één is met de Liefde van God de Vader, Jezus Christus, de Schepper van al wat bestaat. De geest van de mens hier op aarde is namelijk niet zonder meer vrij. Hij is op het kruis van de materie vastgenageld en kan daar alleen maar los van komen door het wereldse leven los te willen laten. Uit vrije keus, omdat een ieder daar vrij in is, want iedereen heeft een vrije wil.