Leren strijden voor geestelijk leven2021-08-23T13:03:25+00:00
Strijden voor geestelijk leven

Ieder mens kan leren strijden voor geestelijk leven, want dat is het doel van zijn aardse leven.

Juist het streven naar eigen welzijn en welvaart, belemmert geestelijk ontwikkeling.

Dat de oude nacht steeds de strijd met de nieuwe dag aanbindt en aanbinden moet, dat leert ons niet alleen de geschiedenis der mensheid, maar ook de aard van de dingen, zoals ze dagelijks voor onze ogen gebeuren en plaats vinden; maar dat is nu juist Gods ordening, goedvinden en wil, waartegen nog nooit een wereldmacht iets heeft kunnen uitrichten.  Jakob Lorber  GJE 1, 172:3

En daarom geef Ik jullie voor deze wereld geen vrede, maar het zwaard; want door de strijd met de wereld en met alles wat zij je biedt, moet je je de vrijheid van het eeuwige leven bevechten!  Jakob Lorber  GJE 1, 201:4

Dat de Verdrukking de bestoking door de valse dingen betekent, is omdat het gemoed dat in de ware dingen is, wordt verdrukt door de valse dingen, wanneer zij onderling strijden; de geestelijke verdrukking is nergens anders vandaan; daarom wordt dit in het Woord met de verdrukking aangeduid.  E. Swedenborg, De apocalyps ontvouwd, 1, blz. 55.

Ook de Bijbel leert dat we moeten leren strijden voor geestelijk leven

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.  1 Timotheüs 6:12

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.  Jesaja 11:6

Dezen zullen tegen het Lam strijden en het Lam zal hen overwinnen, want het is een Heer der heren en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.  Openbaring 17:14 SV1750

Andere berichten

Strijden voor geestelijk leven

Wij kunnen leren strijden voor ons geestelijk leven. In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewust te kiezen voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en [...]

Wijsheid is ware liefde

Wijsheid dient verbonden te zijn met liefde. Wijsheid is ware liefde, omdat wijsheid uit liefde voortkomt. Zie de wijsheid verheft zich, als iemand die in een boom klimt om beter te kunnen zien. De wijsheid wil altijd beter [...]

Niet oordelen is de beste keus

God in Jezus Christus raadt ons aan niet te oordelen. Niet oordelen is de beste keus, zo staat in de Bijbel, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoek alles en behoudt het goede.” Hoe [...]

Ga naar de bovenkant