Mini-lezingen en doel

Nieuw Besef biedt inspirerende (geestelijke) mini-huiskamerlezingen aan.

De lezingen beogen de geestelijke zin van Gods Woord te verhelderen. Bijvoorbeeld, de Schepping van de aarde is niet alleen een natuurlijk beeld, maar beeldt ook de fasen van de geestelijke ontwikkeling van de mens uit.

Het is de bedoeling de lezing interactief te houden en elke lezing vormt een onderdeel van een gesprek met elkaar. De lezing is daarbij de inleiding of de leidraad bij het gesprek.

Opzet

Hans en Jan van Nieuw Besef geven op uitnodiging geestelijke mini-lezingen en nemen vervolgens deel aan het gesprek dat zich daaruit ontwikkelt. Een lezing is maximaal tien minuten lang en is interactief. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een ieder zijn of haar mening kan geven, misschien de tekst als een innerlijke bevestiging voelt, of de tekst al dan niet geloofwaardig vindt, maar ook welke waarde die tekst voor iemand in de groep heeft.
Hoe lang het gesprek kan duren zal afhangen van het moment, maar maximaal twee uur lijkt ons een goede richtlijn.

De gastheer of gastvrouw kan het onderwerp voor een lezing voorstellen, maar iemand kan ook spontaan ter plekke een onderwerp voorstellen.

Verder lezen …