De muren van Jericho

De stad Jericho symboliseert de huidige wereld, het wereldse dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van Jericho belemmeren nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen, want priesters staan al vele eeuwen tussen de mens en de Goddelijke [...]

Door |2020-06-01T18:27:31+00:0024 april, 2019|Categorieën: beeldspraak, Oude Testament|

Geestelijke betekenis van Genesis 1

De Nieuwe Openbaring die Jakob Lorber heeft ontvangen, geeft een heldere geestelijke uitleg van Genesis 1. Mozes beschrijft in Genesis 1 niet alleen de schepping en ontwikkeling van onze aarde, die quintiljoenen aardse jaren duurde, maar ook nog de geestelijke ontwikkeling van de mens. Juist dit is de [...]

Door |2020-06-01T18:34:34+00:0013 februari, 2019|Categorieën: beeldspraak, Genesis, Oude Testament|

Wat is het Paradijs?

In het Paradijs, waar Adam en Eva in het begin leefden, stond de boom der kennis van goed en kwaad en de boom des levens. En vooruit had Ik hen uitdrukkelijk gezegd niet van die beide bomen te eten zonder dat Ik daarbij was en zij van Mij [...]

Door |2020-06-04T18:18:05+00:0018 maart, 2018|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|

Verklaring van de Egyptische goden

Vroeg in de Egyptische beschaving kregen de vele verschillende manifestaties en krachten van God de Vader mystieke “godennamen". Al die namen zijn een verklaring van de Egyptische goden. Met elkaar gaven die zogenaamde “goden” een beeld van de Ene God. In de loop van de geschiedenis is deze betekenis [...]

Door |2020-06-04T18:36:19+00:0018 februari, 2018|Categorieën: beeldspraak, denken, Oude Testament|

De tien geboden zijn levensadviezen

De tien geboden zijn levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven vorm geven. Veel mensen zien die richtlijnen echter wel als dwang, want wie deze ‘geboden’ niet opvolgt, zou in de [...]

Door |2020-06-04T18:45:59+00:005 januari, 2018|Categorieën: Bijbel, geloven, Oude Testament|

Het Zijn betreft Gods Wezen

Het Zijn betreft Gods Wezen: Ik Ben. Hij is, zoals Hij was en zal zijn - Liefde. In ons is het “Zijn” nog duister. Dat ‘Zijn’ dient in ons nog te ‘worden’. Daartoe brengt God Zich Zelf in Woord(en) in ons midden. Maar herkennen wij Hem? Moeizaam, maar [...]

Door |2020-06-04T19:31:44+00:0020 oktober, 2017|Categorieën: beeldspraak, Oude Testament|

Jona in de walvis

Jona was als profeet ingewijd in Gods liefde, wijsheid en waarheid. Voordat Jona in de walvis terecht kwam, wist hij heel goed dat de mens in zijn aardse leven er goed aan doet Gods liefdevolle orde te leren leven. Maar hij weigerde om namens God de mensen in Nineve [...]

Door |2020-06-05T08:49:36+00:0020 oktober, 2017|Categorieën: beeldspraak, Bijbel, Oude Testament|