De stad Jericho symboliseert de huidige wereld, het wereldse dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van Jericho belemmeren nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen, want priesters staan al vele eeuwen tussen de mens en de Goddelijke Vader. Die geestelijken dreigden veelal met hel en verdoemenis. Hun ‘muren’ van geloofsopvattingen verhinderen het zicht op Gods werkelijk onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen kerken bouwden de ‘muren’ van Jericho, want ook de wetenschap heeft ‘muren’ van ongeloof gebouwd. De wetenschap erkent bijvoorbeeld nog steeds niet het geestelijk leven van de mens en al wat leeft. Verder lezen …

(Naar G. Mayerhofer in Festgarten (4 juni 1870))

Bijbel

Gij dan allen, die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Dat zult gij doen zes dagen lang.
Zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark. Gijlieden zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen.
Het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid der bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een ieder tegenover zich.  (Josua 6:3-5)

Verder lezen …