Leeuw en lam

Strijd vervolg

Dat de oude nacht steeds de strijd met de nieuwe dag aanbindt en aanbinden moet, dat leert ons niet alleen de geschiedenis der mensheid, maar ook de aard van de dingen, zoals ze dagelijks voor onze ogen gebeuren en plaats vinden; maar dat is nu juist Gods ordening, goedvinden en wil, waartegen nog nooit een wereldmacht iets heeft kunnen uitrichten.

Jakob Lorber  GJE 1, 172:3

En daarom geef Ik jullie voor deze wereld geen vrede, maar het zwaard; want door de strijd met de wereld en met alles wat zij je biedt, moet je je de vrijheid van het eeuwige leven bevechten!

Jakob Lorber  GJE 1, 201:4

Dat de Verdrukking de bestoking door de valse dingen betekent, is omdat het gemoed dat in de ware dingen is, wordt verdrukt door de valse dingen, wanneer zij onderling strijden; de geestelijke verdrukking is nergens anders vandaan; deze derhalve wordt in het Woord met de verdrukking aangeduid.

E. Swedenborg, De apocalyps ontvouwd, 1, blz. 55

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

1 Timotheüs 6:12

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.

Jesaja 11:6

Dezen zullen tegen het Lam strijden en het Lam zal hen overwinnen, want het is een Heer der heren en een Koning der koningen, en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 17:14 SV1750