Adams verleiding

N i e u w  B e s e f

Bijbelse verhalen hebben niet alleen een letterlijke betekenis, maar ook een diepere, geestelijke betekenis. Besef van die geestelijke betekenis ontstaat door de beeldspraak van de verhalen te gaan begrijpen. Al die verhalen, maar ook gebeurtenissen, duiden op situaties die wij mensen geestelijk gezien doen en laten. Zo beelden bijvoorbeeld Adam en Eva de eerste mensen uit die zich geestelijk konden gaan ontwikkelen, want zij waren niet letterlijk de eerste twee mensen op deze aarde. Vóór Adam en Eva leefden wel degelijk mensen, maar zij konden zich niet geestelijk ontwikkelen. Lees verder …

O u d e  W a a r h e d e n

De Bijbel beschrijft de geestelijke ontwikkeling van de mens, want alle Bijbelse verhalen hebben niet alleen een letterlijke betekenis. Nog te weinig mensen weten dat het in alle verhalen gaat het om los komen van het wereldse leven en het besef dat dit een geestelijke strijd is. Iedereen kan ervaren dat er daadwerkelijk een God van liefde bestaat en dat Hij de mens aanraadt Zijn levensadviezen op te volgen. Ieder mens die Gods Adviezen opvolgt, door het goede en ware van harte en ijverig te doen, krijgt steeds meer geestelijke inzichten. Bijvoorbeeld dat doornen en distels de moeilijkheden in het dagelijks leven uitbeelden. Dat zijn problemen die iemand kan krijgen, bijvoorbeeld door het leugentje om bestwil. Lees verder …

De Stem van de Stilte is het besef van Gods Woord.

Het gaat steeds om het leren zien van geestelijke overeenkomsten

“Ik blijf erbij dat het menselijk mysterie ongelooflijk tekort wordt gedaan door het wetenschappelijk reductionisme, dat met het veelbelovend materialisme beweert dat de geestelijke wereld in termen van neuronale activiteitenpatronen kan worden gevat. Dit geloof moet als bijgeloof worden bestempeld … we moeten erkennen dat we evenzeer geestelijke wezens zijn met een ziel in een geestelijke wereld als stoffelijke wezens met een lichaam in een stoffelijke wereld.

Sir John C. Eccles (1903-1997)

Besef van Waarheid, dat is Zijn Stem.

  • muren van Jericho

Muren van Jericho

24 april, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Muren van Jericho

De stad Jericho symboliseert de huidige wereld, het wereldse dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later [...]

  • vlinder

Machteloos kwaad

31 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Machteloos kwaad

Het tegenovergestelde van Mijn liefde heeft via de mens de mogelijkheid om al Mijn intelligentie en kracht in te [...]

  • leeuw en lam

Strijd

28 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Strijd

Zoals de natuur elkaar bestrijdende elementen bevat, zo ook de menselijke natuur. Het doel ervan is, althans in de [...]