michelangelo combinatie

N i e u w  B e s e f

Deze website laat zien dat de Bijbelse verhalen niet alleen een letterlijke betekenis hebben, maar ook een diepere, geestelijke betekenis, die ontdekt kan worden door de beeldspraak van de verhalen te gaan begrijpen. Alle verhalen en gebeurtenissen in de Bijbel, geven situaties weer die wij mensen doen en laten. En dat geldt voor iedereen. Lees verder …

O u d e  W a a r h e d e n

De Bijbel is een verzameling boeken die het wel en wee van de mens beschrijft, die zich wil losmaken van het wereldse leven. Maar daartoe moet hij gaan geloven dat er daadwerkelijk een God van liefde bestaat en dat deze God ons aanraadt Zijn levensadviezen op te volgen. Door te leren gaan leven volgens Gods Adviezen, lees verder …

  • boek

De Schepping 1

2 maart, 2019|Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 1

Alle Bijbelse teksten hebben naast de letterlijke, een diepere betekenis. Klik op de volgende link voor een uitgebreide uitleg [...]

  • schepping

De Schepping 3

13 februari, 2019|Reacties uitgeschakeld voor De Schepping 3

De Bijbel beschrijft in Genesis 1 Gods Schepping, maar het is tegelijk een beeld van [...]

  • Kind Jezus

Drie dagen in de Tempel

16 januari, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Drie dagen in de Tempel

Deze gebeurtenis vermeldt de Bijbel,  maar verder wordt er niets over gezegd. Jakob Lorber heeft echter een buitengewoon belangwekkend [...]

De Stem van de Stilte is het besef van Gods Woord.

Het gaat steeds om het leren zien van geestelijke overeenkomsten

“Ik blijf erbij dat het menselijk mysterie ongelooflijk tekort wordt gedaan door het wetenschappelijk reductionisme, dat met het veelbelovend materialisme beweert dat de geestelijke wereld in termen van neuronale activiteitenpatronen kan worden gevat. Dit geloof moet als bijgeloof worden bestempeld … we moeten erkennen dat we evenzeer geestelijke wezens zijn met een ziel in een geestelijke wereld als stoffelijke wezens met een lichaam in een stoffelijke wereld.

Sir John C. Eccles (1903-1997)

Besef van Waarheid, dat is Zijn Stem.

  • vrouwe justitia

Oordelen

27 december, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Oordelen

Oordeel niet, zo raadt de Bijbel ons aan, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoekt [...]

  • Johannes doopt Jezus

Johannes de Doper

7 november, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Johannes de Doper

De meeste mensen hebben geen idee van wat een geestelijk verstand is. Verstand is verstand, zo wordt er gedacht. [...]

  • land

Aarde of land

12 oktober, 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aarde of land

Het is een misvatting te denken dat op grond van de hiernaast genoemde Bijbelteksten de wereld zal vergaan. Wat wordt [...]