Boom als beeld van geestelijke ontwikkeling

God de Vader schept voortdurend nieuw leven en Hij strooit dat uit zoals de zon haar lichtstralen de oneindigheid in stuurt. Die Goddelijke levensvonken verspreiden zich over het ganse universum en krijgen dan een of andere verschijningsvorm, een stoffelijk lichaam. Een mooi voorbeeld hiervan is een boomzaadje dat zo`n [...]

Boom als beeld van geestelijke ontwikkeling2021-07-16T18:55:16+00:00

De muren van Jericho

De muren van Jericho symboliseren de huidige wereld, het wereldse leven dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van Jericho belemmeren nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen, want priesters staan al vele eeuwen tussen de mens en [...]

De muren van Jericho2021-04-15T13:53:49+00:00

De eindtijd anders beschouwd

Jezus voelde destijds dat het moment van Zijn kruisiging naderde. Terwijl Zijn discipelen sliepen bad Hij dat deze drinkbeker zou worden weggenomen. Niet lang daarna kwam Jezus voor de hoge raad, alleen. Deze huidige tijd stemt daarmee overeen en daarom kan het begrip eindtijd anders beschouwd worden. Voor [...]

De eindtijd anders beschouwd2021-04-15T13:52:55+00:00
Ga naar de bovenkant