Het getal 666 van het ‘beest’ verklaard.

Iedereen heeft wel eens van het getal ‘666’ en het ‘beest’ gehoord. In de Openbaring van Johannes, de Apocalyps (H13:18), wordt een uiterst vreemd ‘beest’ geschetst dat als een afschrikwekkend monster uit de ‘zee’ en de ‘aarde’ komt. Kunstenaars hebben het beest vaak getekend en hun fantasie deed er nog een schepje bovenop en zo is in de loop van de eeuwen een interpretatie ontstaan van een almachtige en vreeswekkende ‘antichrist’ die heel de wereld zou gaan regeren.

Maar het gaat niet om een of andere machthebber, zo blijkt uit betekenis van ‘666’ en het ‘beest’ die al in de 18e eeuw door Emanuel Swedenborg is gegeven. Uit zijn uitleg blijkt dat het ‘beest’ de vervalsingen van Gods Leer betreft en Johannes in de Apocalyps met mystieke begrippen een beeld geeft van de zeer grote gevolgen van het vervalsen van de Leer die Jezus de mensheid heeft gegeven.

Betekenis van ‘666’

Jezus geeft in het Grote Johannes Evangelie van de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber de gemakkelijk te bevatten betekenis van ‘666’. Het is het getal van de waarachtige mens en zegt iets over de maat van zijn eigenliefde, de liefde voor de naaste en die voor God. De mens die 600 delen aan God, 60 delen aan zijn naaste geeft en 6 delen aan zichzelf is een waarachtig mens. Die mens is volmaakt, maar een echte duivel, een zelfzuchtig mens, keert het om en hij geeft 600 delen aan zichzelf, 60 aan zijn medemens en dan blijven er nog 6 deeltjes voor God over. Deze maat, ‘666’, heeft de Heer de mens gegeven, opdat hij kan zien hoe het met zijn liefde is gesteld.

Maar wie heeft zich wel eens afgevraagd waarom de Heer niet het getal ‘777’, of ‘333’ heeft gebruikt? Puur rekenkundig gezien maakt het niets uit, want de verhoudingen blijven gelijk. Steeds gaat het om 100 voor God, 10 voor de ander en 1 deel voor ons zelf. Er is echter wel een reden voor het getal ‘6’ te kiezen. De ‘6’ ontstaat uit twee keer drie en het getal ‘3‘ staat voor alles met betrekking tot het ware en het getal ‘2’ betekent alles ten aanzien van het goede. (Apocalyps Onthuld, H4, nummer 245). Anders gezegd, liefde en haar onovertroffen wijsheid, deze ‘2’ betekenen al het goede wat bestaat en leeft. De Waarheid van Gods Woord, dat Liefde en Wijsheid is, deze ‘3’, duiden al het ware dat leeft en bestaat aan. De mens is een belichaming daarvan, want God de Vader in Jezus Christus, de Liefde Zelf, is die ‘2’ en die ‘3’ in elk mens. Hieruit volgt dat het getal ‘666’ het getal van de mens is.

Maat van liefde

Het getal ‘666’ is een maat voor de liefde van de mens, omdat ‘2’ op al het goede van zijn ware liefde slaat en ‘3’ op alle waarheid van Gods Woord in hem. Daarom kan iedereen voor zichzelf afleiden waar hij staat, hoe het met de werkelijke aard van zijn liefde is gesteld. In welke mate hij daadwerkelijk naar Gods Woord leeft. Is hij echt onbaatzuchtig of wil hij toch nog wel een beetje waardering voor zijn dienstbaarheid? En hoe moeilijk is het wel niet om volkomen onvoorwaardelijk een ander lief te hebben? Er zijn vaak genoeg wrijvingspunten tussen mensen waar we moeilijk mee overweg kunnen. Hoe lastig is het iemand te vergeven die je tot op het diepst van je ziel heeft gekwetst? Of hoe voorkom je dat je bitter of depressief wordt als je veel lichamelijke of psychische problemen hebt die je ernstig belemmeren in je dagelijkse leven? Het belangrijkste is het leren leven en doen volgens de twee Goddelijke wetten van ware liefde: “Heb God lief boven alles en je medemens als jezelf”. Maar evenzo belangrijk is het om je gedachten en woorden te bewaken opdat je geen dingen denkt of zegt die tegen deze twee wetten ingaan. En dat blijkt niet gemakkelijk te zijn, want we zijn bijvoorbeeld vaak veel te snel met oordelen, terwijl we nauwelijks weten waar het allemaal over gaat.

Het is beeldspraak

Iemand die zich uitsluitend op zijn wereldse leven richt, omdat hij bijvoorbeeld gelooft dat hij zelf voor zijn eigen welzijn en welvaart zorgt en het leven gewoon een kwestie is van ‘geluk’ en ‘tegenspoed’, staat echter heel anders in het leven. Hij moet nog ontdekken dat het in ons aardse leven gaat om het leren liefhebben van onze medemensen, ook die vervelende buurman zuiver onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk willen accepteren. Maar daar geloven de meeste mensen niet in, want die trekken zich niets van een lastige buurman aan. En er zijn steeds meer mensen die aan het bestaan van God twijfelen, dus waarom zou dat getal ‘666’ een maat voor de mens zijn? Velen denken dat ze maar één keer leven en daarom zeggen ze dat je zelf er maar het beste van moet maken. Verder maken zij zich absoluut niet druk om zoiets als het ‘beest’ met het getal ‘666’, of dat er een ‘antichrist’ zou komen.

Juist omdat de werkelijke betekenis van het ‘beest’ en ‘666’ door Johannes om zeer goede redenen in mystieke woorden moest worden verhuld, leidde dit de voorbije eeuwen tot de wildste speculaties en afschrikwekkendste gedachten over het teken van het ‘beest’, het getal ‘666’. De woorden waarmee de Apocalyps het ‘beest’ schetst, lokken dit natuurlijk ook uit, maar iemand die even nuchter nadenkt moet al snel tot de conclusie komen dat er een verborgen betekenis in die teksten verscholen moet zijn. Dat het beeldspraak is.

Mystiek onthuld

Emanuel Swedenborg heeft de mystiek van de Apocalyps al in de 18e eeuw onthuld, maar desondanks geven erg weinig mensen aandacht aan zijn uitleg. In het algemeen geloven erg weinig mensen dat de verhalen in de Bijbel, of dat zelfs elk woord in de Bijbel een geestelijk overeenkomstige betekenis heeft. Maar Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber tonen dit in hun diepgravende werken glashelder aan. Daardoor gebeurde het dat de Apocalyps nog steeds gezien wordt als een voorspelling van het einde van de wereld, van alle bestaan en vestiging van de absolute macht van ‘de antichrist’, terwijl het gaat om de grote vervalsingen van Gods Leer van ware liefde door de geestelijkheid en de grote gevolgen daarvan voor de mensheid. Het werkelijke doel van ons aardse leven is het leren loslaten van al het wereldse in ons zelf. En juist dit weten of geloven erg veel mensen niet, terwijl het al sinds ruim 6000 jaar de enige bedoeling van ons leventje hier op deze aarde is.

Een antichrist in iedereen

Ieder mens kan dan daarom een ‘antichrist’ worden. Hoewel de geestelijkheid Gods Leer vervalste, hebben wij allemaal ook onze eigen verantwoordelijkheid en ons eigen geweten dat in elke situatie laat voelen wat goed en kwaad is. Er is bovendien meer dan genoeg goede informatie over het ware doel van het leven hier op aarde. Daarom is het aan ons zelf om uit vrije wil en uit liefde voor God het ‘beest’ en het getal ‘666’ de juiste waarde te (leren) geven. Want het vraagt veel oefening ware belangeloze liefde te leren zijn.

Andere berichten

Door |2024-03-19T20:41:17+00:0028 april, 2023|
Ga naar de bovenkant