Ware liefde geeft vreugdevolle hulp.

We gunnen je dat jouw leven naar een heel fijne plek leidt, een plek waar alleen liefde is, waar geen verdriet is, waar mensen elkaar geen verwijten maken, waar geen boosheid is, alleen vreugde, geen dwang, geen bedrog, alleen vreugdevolle hulp aan elkaar. Een plek waar geen partijen tegenover elkaar staan, maar een vreugdevolle saamhorigheid is.

Hier op aarde is zo’n plek misschien moeilijk voor te stellen, een plek waar het goed is, fijn om te zijn, liefdevol en zuiver. We gunnen jou zo’n plek waar geen eigen gewin is, geen sluwheid, geen hebberigheid, geen machtsvertoon, geen rangen of standen die de vreugde en saamhorigheid kunnen verstoren, zodat iedereen daar blij met elkaar kan zijn!

Gelukkig zijn

Een plek waar allen in vreugde gelijk zijn, waar geen onderscheid is, waar niemand zich beter hoeft voor te doen dan de ander, waar niemand zich minderwaardig hoeft te voelen, waar niemand wordt afgewezen. Een plek waar onderlinge verdraagzaamheid is, geen eenzaamheid, geen ziekte of welk ongenoegen dan ook. We gunnen jou zo’n plek, waar niemand je iets af neemt, waar werk is voor iedereen, waar voor ieder naar behoefte voeding is, waar al het nodige voor jou en allen aanwezig is. Waar ieder het zijne heeft en in vreugde elkaar ook gunt. Een plek waar je helemaal gelukkig kunt zijn. Zo’n hemelse plek wensen wij iedereen van harte toe en jou nu in het bijzonder.

Hemels

Daar is vreugdevolle hulp aan elkaar, alles is harmonisch, in volkomen ware liefde met elkaar samen. In volle vrijheid in liefde bij elkaar. Geen mens voelt zich daar bedreigd, geen vijand loert er. Iedereen is er ontspannen en op zijn gemak. Er is voor iedereen werk en al het nodige is aanwezig, voor ieder naar zijn behoefte. Geen mens zal de ander iets afnemen, iets misgunnen. Ieder heeft het zijne en gunt met vreugde de ander het zijne. De gelukzaligheid die daar is, de gelukzaligheid waar daar iedereen deel van uitmaakt, is onbeschrijfelijk, onvoorstelbaar, maar waar. Dit is een glimp van Gods hemelrijk. Waar ieder die dat wil uiteindelijk kan komen. Waar God de Vader ons allen, waar Hij jou heel graag verwelkomt.

Naar: hemelsbrood 290

Bijbel

Dat staat ook in de Bijbel: ‘Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’ 1 Kor 2:9

De talloze wonderen die in voor jullie onmeetbare ruimten rondwentelen en hun banen volgen, liggen bij ieder mens in zijn geest verborgen. Probeer daarom allereerst jullie geest geheel op te wekken, dan zullen jullie dat, wat geen oog ooit heeft gezien en geen zintuig ooit heeft waargenomen, altijd in jezelf heel duidelijk zien en ook met alle andere zintuigen zuiver kunnen waarnemen. Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring, GJE 3, 175

Andere berichten

Groeien in liefde

Groeien in liefde geeft vaak veel lijden. Om innerlijk te kunnen groeien, dus te groeien in liefde, laat God de effecten van ons liefdeloos doen en denken toe. Dit gebeurt opdat we innerlijk zullen kunnen groeien in liefdewil [...]

Vreugdevolle hulp aan elkaar

Ware liefde geeft vreugdevolle hulp. We gunnen je dat jouw leven naar een heel fijne plek leidt, een plek waar alleen liefde is, waar geen verdriet is, waar mensen elkaar geen verwijten maken, waar geen boosheid is, alleen [...]

God bestaat

Alles wat leeft laat zien dat God bestaat. Wij voelen dat we leven, maar waar komt het leven vandaan? Hoe is het leven ooit ontstaan? Zomaar, uit het niets? Niemand die het lijkt te weten, het is een [...]

Door |2023-06-07T19:04:26+00:0025 maart, 2021|
Ga naar de bovenkant