De muren van Jericho hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis.

De muren van Jericho symboliseren de huidige wereld, het wereldse leven dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van Jericho belemmeren nog altijd het vrije uitzicht van hun gelovigen, want priesters staan al vele eeuwen tussen de mens en de Goddelijke Vader. Die geestelijken dreigden veelal met hel en verdoemenis. Hun ‘muren’ van geloofsopvattingen verhinderen het zicht op Gods werkelijk onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Niet alleen kerken bouwden de ‘muren’ van Jericho, want ook de wetenschap heeft ‘muren’ van ongeloof gebouwd. De wetenschap erkent bijvoorbeeld nog steeds niet het geestelijk leven van de mens en al wat leeft. (Naar G. Mayerhofer in Festgarten (4 juni 1870))

Bijbel

Jullie dan allen, die krijgslieden zijn, zullen rondom de stad gaan, de stad eenmaal omringen. Dat zult u doen zes dagen lang.
Zeven priesters zullen zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark. U zult op de zevende dag de stad zevenmaal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen.
Het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als u het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daarin klimmen, een ieder tegenover zich. (Josua 6:3-5).

Verder lezen …

Andere berichten

Jezus was de Messias

Jezus was de Messias. De twaalfjarige Jezus bewees de Schriftgeleerden en de hogepriester aan de hand van Bijbelteksten onweerlegbaar dat Hij de Messias was. Tijdens Zijn driedaagse verblijf in de tempel bewees Jezus de hogepriester en de Schriftgeleerden [...]

De verloren zoon, vervolg

De verloren zoon, vervolg. Ieder mens die bewust kiest voor het willen blijven genieten van het alledaagse wereldse leven verliest zijn besef van Gods orde. Die begrijpt niet dat het leven op aarde een scholing in onbaatzuchtige en [...]

De verloren zoon gelijkenis

De geestelijke betekenis van de verloren zoon gelijkenis. Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. [...]

Door |2023-12-28T14:07:31+00:0024 april, 2021|
Ga naar de bovenkant