De tien ‘geboden’ zijn de meest wijze levensadviezen.

De tien geboden zijn wijze levensadviezen en geen dwingende wetten. Het zijn aanwijzingen die leiden tot een aangenaam en gezond leven, mits we deze adviezen daadwerkelijk in ons dagelijks leven vorm geven. Veel mensen zien die richtlijnen echter wel als dwang, want wie deze ‘geboden’ niet opvolgt, zou in de ‘hel’ komen. Gods Woord dwingt echter niet, want Zijn Woord brengt ons tot het handelen vanuit ware liefde, uit eigen vrije keus. Wanneer we deze ‘geboden’ niet opvolgen, leidt het leven van alledag tot een bestaan in onvrede, onmin, verwarring, hebzucht, zelfverheerlijking en eigenbelang. Juist daaraan is goed zichtbaar dat mensen afwijken van deze levensadviezen.

Niet denken maar doen

Degene die afdwaalt en (nog) niet naar ware liefde handelt, kan handelen, leert door de gevolgen van zijn keuze(s) hoe hij wel het beste naar ware liefde kan handelen. Maar dat lukt alleen door spontaan en zonder het verstand erbij te betrekken, want het denken komt met voor en tegenargumenten. Zuivere liefde echter weet zonder nadenken direct wat op dat moment ware wijze liefde is. Het naleven van de wet zorgt ervoor dat het leven geestelijk in balans blijft, maar de wet is het ware leven niet. Wijsheid vanuit zuivere liefde en onbaatzuchtigheid is het ware leven.

Wie tot ware liefde wil komen volgt niet de letter van de wet, maar volgt Jezus na. Want Hij heeft ons voorgeleefd hoe we ware liefde en haar wijsheid kunnen leven.

Uitgelegd

Gods tien geboden worden in de Nieuwe_Openbaring bijzonder duidelijk en eenvoudig uitgelegd. De kritiek van een jonge Joodse vrouw op deze tien geboden weerlegt Jezus volledig. Met het licht van Zijn liefde en wijsheid toont Hij glashelder aan dat deze ‘geboden’ waarachtige en uiterst belangrijke levensadviezen zijn.

Gods levensadviezen zijn geen geboden

Een perfecte en volkomen uitleg van deze tien ‘geboden’ heeft Jakob Lorber in het boek “De geestelijke zon”, deel 2, hoofdstuk_73  en volgende de mensheid mogen doorgeven. Het blijkt dat we alleen maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde voor onze medemensen hoeven te (leren) voelen, dan komt alles goed met en in de mens, zowel geestelijk als lichamelijk.

Leef slechts 50 jaar lang volgens Gods orde, dan zul je van enige calamiteit nooit iets te zien, te horen, te ondergaan of te lijden hebben. Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht weer, magere en onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanen plagen en dergelijke meer, zijn louter gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de mensen. Zie Jakob Lorber in GJE 4, 144:1. Zie ook Hemels Brood nummer 6582.

Andere berichten

Ware betekenis van verlossing

Ware betekenis van verlossing. Maar het zal voor de mens slechts dan ware en werkzame verlossing zijn, als hij de daarvoor aangewezen middelen heel precies en getrouw toepast, anders zal hij na de komst van de Messias geheel [...]

Leven met de Heer

Leven met de Heer. Willen leven met de Heer, daar zou ieder mens voor kunnen kiezen, want dat is het doel van ons aardse leven. Juist het streven naar eigen welzijn en welvaart, belemmert de groei van het [...]

Jezus was de Messias

Jezus was de Messias. De twaalfjarige Jezus bewees de Schriftgeleerden en de hogepriester aan de hand van Bijbelteksten onweerlegbaar dat Hij de Messias was. Tijdens Zijn driedaagse verblijf in de tempel bewees Jezus de hogepriester en de Schriftgeleerden [...]

Door |2023-12-28T15:04:12+00:005 januari, 2018|
Ga naar de bovenkant