Doel van deze website.

Het doel van deze website is Bijbelse beelden in hun ware gedaante van liefde weergeven. Dat doen we vanuit het inzicht dat God de Vader aan ons geeft. Hij die de Liefde Zelf is legt die beelden aan ons uit. Hij wil met ieder mens in hun eigen hart spreken.

Beschouw de woorden die van buiten komen als de “Zoon”, die God de Vader in Zich draagt. Wanneer je die woorden eenmaal in je opneemt, wordt Hij Zelf in ons gewekt. Hij zal dan tot je spreken, besef en begrip geven. In het aannemen en opnemen van de Zoon, ofwel Zijn woorden, komt zogezegd de Vader in ons.

Gods Stem

Hoe kun je Gods Stem onderscheiden van andere wereldse stemmen en je eigen stem in zich zelf? Gods Stem draagt de zacht ruisende liefdevolle klank die niemand veroordeelt. Ook je vijanden niet. Die Stem dringt aan om Hem bovenal lief te hebben en je naaste als jezelf.

Als je die Stem hoort, besef dan dat Hij spreekt. Kniel, niet letterlijk, maar wees aan die liefde-stem onderdanig. Trek je schoenen uit, niet letterlijk, maar ontdoe je van het wereldse denken. Laat eigenbelang los, want de grond waarop je staat is heilig is. Niet letterlijk, maar besef dat je nu waarneemt vanuit de basis van het menselijk bestaan – ware liefde. Op deze manier willen we geestelijke overeenkomsten, dat is de beeldspraak, tonen. Dit is het doel van deze website.