Nieuw besef van de bijbel

Nieuw  Besef

Nieuw besef van de Bijbel beschrijft de geestelijke betekenis van Bijbelse verhalen. Die verhalen en geschiedenissen hebben niet alleen een letterlijke betekenis, maar ook een diepere, geestelijke betekenis. Besef van die geestelijke betekenis ontstaat door de beeldspraak van de verhalen te gaan begrijpen. De Bijbel is namelijk het levensverhaal van de mens die zich ontworstelt aan zijn wereldse gehechtheden. Het loslaten van het wereldse is een strijd die bestaat uit het verslaan van onze vijanden. Niet letterlijk, want die vijanden zijn onder andere hoogmoed, machtswellust, geldzucht of egoïsme. Maar ook hebzucht, haat, wraak willen nemen, jaloers zijn en jezelf slachtoffer voelen. De mens heeft de taak tijdens zijn aardse leven dit soort vijanden in zich zelf te verslaan. Dit is een nieuw besef van de Bijbel dat leidt tot geestelijke ontwikkeling en een persoonlijk contact met God de Vader Zelf.

Nieuwe  Waarheden

Alle verhalen en geschiedenissen in de Bijbel beschrijven de geestelijke ontwikkeling van de mens. Dit is een Nieuw Besef van de Bijbel. Nog te weinig mensen weten dat het in alle verhalen gaat het om los komen van het wereldse leven en het besef dat dit een geestelijke strijd is. Iedereen kan ervaren dat er daadwerkelijk een God van liefde bestaat en dat Hij de mens aanraadt Zijn levensadviezen op te volgen. Ieder mens die Gods Adviezen opvolgt, door het goede en ware van harte en ijverig te doen, krijgt steeds meer geestelijke inzichten. Zo beelden doornen en distels de moeilijkheden in het dagelijks leven uit. Dat zijn problemen die iemand kan krijgen als hij alleen aan zichzelf denkt.

De Stem van de Stilte is het besef van Gods Woord.

Nieuw besef van de Bijbel: het gaat steeds om het leren zien van geestelijke overeenkomsten

“Ik blijf erbij dat het menselijk mysterie ongelooflijk tekort wordt gedaan door het wetenschappelijk reductionisme, dat met het veelbelovend materialisme beweert dat de geestelijke wereld in termen van neuronale activiteitenpatronen kan worden gevat. Dit geloof moet als bijgeloof worden bestempeld … we moeten erkennen dat we evenzeer geestelijke wezens zijn met een ziel in een geestelijke wereld als stoffelijke wezens met een lichaam in een stoffelijke wereld.

Sir John C. Eccles (1903-1997)

Besef van Waarheid, dat is Zijn Stem.

  • Jezus komt voor de tweede keer

Jezus komt voor de tweede keer

11 mei, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Jezus komt voor de tweede keer

Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt [...]

  • Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster

20 april, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geld is het veelkoppig monster

Geld is het veelkoppig monster. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes [...]

  • De leeuw en het lam symboliseren strijden voor geestelijk leven

Strijden voor geestelijk leven

12 maart, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Strijden voor geestelijk leven

In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewuste keuzes voor het [...]