Nieuw Besef home pagina.

Nieuw besef van de Bijbel beschrijft de geestelijke betekenis van Bijbelse verhalen. Die verhalen en geschiedenissen hebben niet alleen een letterlijke betekenis, maar ook een innerlijke, geestelijke betekenis. Besef van die geestelijke betekenis ontstaat door de beeldspraak van de verhalen te gaan begrijpen. De Bijbel is namelijk het levensverhaal van de mens die zich ontworstelt aan zijn wereldse gehechtheden. Het loslaten van het wereldse is een strijd die bestaat uit het verslaan van onze vijanden. Niet letterlijk, want die vijanden zijn onder andere hoogmoed, machtswellust, geldzucht of egoïsme. Maar ook hebzucht, haat, wraak willen nemen, jaloers zijn en jezelf slachtoffer voelen. De mens heeft de taak tijdens zijn aardse leven dit soort vijanden in zich zelf te verslaan. Deze beeldspraak gaan begrijpen leidt tot een nieuw besef van de Bijbel en geestelijke ontwikkeling door een persoonlijk contact met God de Vader Zelf.

Nieuwe Waarheden

Alle verhalen en geschiedenissen in de Bijbel beschrijven de geestelijke ontwikkeling van de mens. Dit is een Nieuw Besef van de Bijbel. Nog te weinig mensen weten dat het in alle verhalen gaat het om los komen van het wereldse leven en het besef dat dit een geestelijke strijd is. Iedereen kan hier op deze aarde ervaren dat er daadwerkelijk een God van liefde bestaat en dat Hij de mens aanraadt Zijn levensadviezen op te volgen. Ieder mens die Gods Adviezen opvolgt, door het goede en ware van harte en ijverig te doen, krijgt steeds meer geestelijke inzichten. Bijvoorbeeld het inzicht dat doornen en distels de moeilijkheden in het dagelijks leven uitbeelden. Dat kunnen problemen zijn die iemand zich op de hals haalt als hij uitsluitend aan zichzelf denkt.

Jezus vertelt aan Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaring dat wanneer de mensheid slechts 50 jaar lang volgens Gods orde leeft, dan zul je van enige calamiteit nooit iets te zien, te horen, te ondergaan of te lijden hebben. Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht weer, magere en onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanen plagen en dergelijke meer, zijn louter gevolgen van de tegen Gods orde ingaande handelwijze van de mensen. Die treden niet meer op wanneer mensen volgens Gods orde leven.

Nieuw besef van de Bijbel:

geestelijke overeenkomsten leren zien

Citaat:

“Ik blijf erbij dat het menselijk mysterie ongelooflijk tekort wordt gedaan door het wetenschappelijk reductionisme, dat met het veelbelovend materialisme beweert dat de geestelijke wereld in termen van neuronale activiteitenpatronen kan worden gevat. Dit geloof moet als bijgeloof worden bestempeld … we moeten erkennen dat we evenzeer geestelijke wezens zijn met een ziel in een geestelijke wereld als stoffelijke wezens met een lichaam in een stoffelijke wereld.” Sir John C. Eccles (1903-1997).

Besef van Gods Waarheid, is Gods Stem.

Wil je iets delen?