Herkenning van Gods liefde.

De Emmaüsgangers herkenden Jezus lange tijd niet. Zo ook vrijwel elk wordend kind van Hem. Het kan erg lang duren voordat wij Jezus, God de Vader eindelijk in onszelf herkennen. Gods liefde in onszelf herkennen. Jezus loopt met ons mee, Hij legt Zijn Woord uit, maar niet eerder dan dat Hij het brood breekt, wordt Hij door ons herkend.

Wat is dan het breken van het brood in de huidige tijd? Het brood, is het brood van Zijn liefde, is Zijn Liefde, is Hij Zelf, want Hij is Liefde. Wat is dan het breken? Dat is het doorzien van hoe Hij, God de Vader, de liefde dus, in ons is en in ons handelt. Hij valt als het ware in het begrip en inzicht van de mens uiteen in hapklare brokken. En ineens wordt de Liefde gezien, begrepen, ineens wordt Hij in en door jouzelf herkend.

Citaten

“En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.” Lukas 24:15-16.

“De ware bewustwording van God is de grondslag van de liefde tot Hem, en daarom moet ook ieders voornaamste streven zijn om, God te leren kennen, opdat hij dan in staat zal zijn Hem boven alles lief te hebben! Jakob Lorber in De Huishouding van God 2, 215.

Er zijn twee wegen die naar de Vader leiden: de ene heet de ware, ijverige herkenning van God; de andere echter heet de liefde! Jakob Lorber GJE 9, 171:4

Verder lezen …

Andere berichten

De muren van Jericho

De muren van Jericho hebben een geestelijk overeenkomstige betekenis. De muren van Jericho symboliseren de huidige wereld, het wereldse leven dat omringd is door ‘muren’ die de RK kerk en later ook andere kerken bouwden. De ‘muren’ van [...]

De verloren zoon gelijkenis

De geestelijke betekenis van de verloren zoon gelijkenis. Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. [...]

Jezus komt voor de tweede keer

De geestelijke betekenis van Jezus wederkomst op aarde. Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. [...]

Door |2023-06-09T18:35:05+00:0014 augustus, 2017|
Ga naar de bovenkant