De ark van Noach.

Geestelijk gezien gaat de Bijbel over de mate en aard van onze liefde tot God en onze medemensen. Welk bewustzijn van liefde ontwikkelde de mens in de oudheid en waar richt de mens van deze tijd zijn liefde daadwerkelijk op?” Zo wordt ook de ark van Noach geestelijk beschouwd.

“Wie echt deemoedig en vol zuivere, onbaatzuchtige liefde is tot God de Vader en alle mensen en wie steeds actief tracht om alle mensen, indien mogelijk, te dienen in Gods orde, die drijft behouden en goed bewaard over de anders zo snel de dood brengende wateren van alle wereldse zonden. Aan het eind van zijn aardse levensloopbaan, als de vloed voor hem zal zakken en weg zal ebben in de duistere diepten, zal zijn ark op de grote Ararat van het van leven overvloeiende rijk van God een goed verzorgde rust krijgen en voor hem die zij gedragen heeft zal zij een eeuwig woonhuis worden.” Einde citaat uit het Grote Johannes Evangelie van de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber.

De ark van Noach geestelijk beschouwd

Deze gebeurtenis heeft een geestelijke betekenis die we op ieder mens en de mensheid kunnen betrekken. In de Nieuwe Openbaring heeft Jakob Lorber doorgegeven dat de zondvloed een geestelijke vloed was. De mens van die tijd was overspoeld door het kwaad. Dat leidde tot zeer grote en ernstige afdwalingen van Gods liefdevolle orde. Alle mensen die bij de zondvloed verdronken, beelden die vele afdwalingen van Gods orde uit. Twee andere, onafhankelijke bronnen ondersteunen deze visie en zeggen in andere woorden het zelfde. De uitgebreide, geestelijke uitleg door Emanuel Swedenborg (Hemelse Verborgenheden, nummers 638-664), komt overeen met de zeer korte uitleg die in hemelsbrood 5704 is gegeven.

Vertrouwen en vaste wil

Omdat Noach de ark bouwde, liet hij zien dat hij volkomen op God vertrouwde. Hij twijfelde niet, zijn geloof was gebouwd op een vaste wil. Juist omdat Noach en zijn familie vast op God vertrouwden, en Gods orde van liefde daadwerkelijk leefden, kon Noach en zijn familie de zondvloed zonder schade overleven. Toen het water, dat zijn de gevolgen van de geestelijke vloed, weer weg was, begon Noach met zijn familie aan een nieuw leven. Zij hadden zich als enigen aan de liefde vastgehouden. Alle andere mensen die in die tijd leefden, waren door de vloed gedood. Vandaar dat de zondvloed, geestelijk gezien, als een keerpunt in de ontwikkeling van de mensheid is te beschouwen.

Belang voor deze tijd

In deze tijd is dit verhaal over Noach tevens voor ons van belang. Ook nu zegt God: “Bouw een ark, sterk je wil, leef Zijn liefde, luister naar Hem in je hart en wordt door Zijn liefde gered van het kwaad van de wereld.”

Andere berichten

Geld is het veelkoppig monster

Het veelkoppige monster geestelijk gezien. Duizenden jaren geleden was geld een ruilmiddel, maar geld is het veelkoppig monster geworden waarover Johannes in zijn Openbaring schrijft. Maar, op zichzelf is het geld neutraal, want het verrekent verschillen in waarde. [...]

Levend geloof

De betekenis van levend geloof. Levend geloof komt voort uit absolute zekerheid, maar geloof is voor velen een mening of opinie. Mensen geloven bijvoorbeeld dat het gaat regenen, of dat de politiek de oplossing zal brengen. Aangezien iemand [...]

Niet oordelen is de beste keus

 Jezus raadt ons aan niet te oordelen. Niet oordelen is de beste keus, zo staat in de Bijbel, opdat we niet geoordeeld zullen worden. Toch staat er ook: “Onderzoek alles en behoudt het goede.” Hoe kunnen wij weten [...]

Door |2023-06-09T18:59:02+00:0020 januari, 2017|
Ga naar de bovenkant