Alles wat wij dromen zijn gedachtevormen.

Dromen zijn gedachtevormen omdat een droom een verschijningsvorm is van wat in het eigen hart aanwezig is en van wat er invloeit vanuit de geestelijke wereld. Het uitleggen van een droom is dan ook het herkennen van de staat van liefde in ons eigen hart, dan wel het herkennen van de toenadering of belaging door geesten. Geesten kunnen toe naderen, dan zijn het geesten die in een goede en ware staat zijn. Andere kunnen ons belagen, dan zijn het geesten die in een boze en valse staat zijn.

Het wordt in sommige gevallen toegelaten dat deze geesten ons benaderen, opdat wij daar ons voordeel mee kunnen doen. Het voordeel van de belaging door boze geesten is dat we leren wat boosheid in de mens oproept en bewerkt. Het voordeel van de toenadering van goede geesten is de ervaring van goedheid waardoor we leren wat goedheid oproept en bewerkt.

Ervaring

Wij leren door ondervinding en ervaring. Dat zijn gevoelens van verdriet en ellende als het gaat om kwade en onaangename ervaringen. We ervaren gevoelens van vreugde en gelukzaligheid als het gaat om goede en aangename ervaringen. Beide situaties roepen de reactie behagen dan wel onbehagen op.  Van voorkeur en afkeer. Het gevolg daarvan is de activering van het verstand. Die ervaringen zetten ons aan het denken.

Dat denken brengt al spoedig behoefte aan meer informatie. We gaan op zoek naar informatie die kan bijdragen om onze eigen ervaringen te begrijpen en te duiden. Wanneer we onze dromen kunnen verklaren, hopen we onaangename ervaringen te kunnen beperken dan wel doen verdwijnen. Aangename ervaringen hopen vaker mee te maken door meer informatie over de droom te verzamelen. Maar juist bij dromen zijn we veelal niet in staat om veel nuttige en betrouwbare informatie te vinden.

Wanneer we informatie willen beoordelen op nut en betrouwbaarheid, hebben we een bepaalde wijsheid nodig. Wijsheid komt van God, die Liefde is. Liefde geeft wijsheid. Wie liefde ontbeert, die ontbeert ook wijsheid. Dat wat zonder liefde voor wijsheid wordt aangezien, zijn louter valse fantasieën. Het tragische is nu dat de onaangename ervaringen de overhand hebben juist voor de mens die de liefde ontbeert. Er zijn zeer vele onaangename ervaringen, ook dromen, omdat we de informatie, die er toe doet niet willen aannemen, namelijk de liefde.

Verwijzingen

Als de ziel de dromen samenvat, ja, als het mogelijk is, ze opschrijft, dan kan de ziel daardoor een goed portret van zichzelf krijgen, want ze tonen haar, hoe ze in zichzelf is, wat haar voornaamste begeerten zijn en wat haar streven is en hoe het eigenlijk met haar totale toestand gesteld is en hoe het zal zijn als ze zich geheel buiten haar lichaam zal bevinden. Zie Jakob Lorber in zijn boek Aarde en Maan van de Nieuwe Openbaring, hoofdstuk 67:9.

Het zijn die engelgeesten, die aan de drempel tot de paradijselijke oorden wonen die dergelijke dromen ingeven; het is ook hun ambt, over bepaalde mensen, wanneer zij slapen, te waken, opdat zij dan niet door boze geesten worden bestookt. Dit ambt vervullen zij met het grootste genoegen, zodat zij wedijveren om bij de mens te mogen zijn en hem van harte en graag vreugden en verrukkingen bereiden, welke zij uit zijn neiging en gemoedsaard aflezen. Zie E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden, nr. 1977.

Bijbel

Gij zult naar de woorden van de profeet, of naar die dromen-dromer niet horen; want de Heer, uw God, verzoekt u lieden, om te weten, of gij de Heer, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.  Deuteronomium 13:3

Andere berichten

Licht van de liefde

Mijn lieve kinderen, Licht ben Ik, Licht van de Liefde. Neem het aan, wijs het niet af. Neem Mij aan en alles wat nu nog duisternis is zul je gaan begrijpen. Nogmaals, neem Mij aan, Ik ben het [...]

De Stem van de stilte

De Stem van de stilte. Pas wanneer het stil wordt, in je en om je heen, dan pas hoor je Mij. Word stil en hoor: Ik heb je lief! Het staat in de Bijbel al geschreven, je hoort [...]

Door |2023-06-07T18:36:10+00:0014 februari, 2018|
Ga naar de bovenkant