Groeien in liefde geeft vaak veel lijden.

Om innerlijk te kunnen groeien, dus te groeien in liefde, laat God de effecten van ons liefdeloos doen en denken toe. Dit gebeurt opdat we innerlijk zullen kunnen groeien in liefdewil in ons hart en liefdebesef in ons verstand.

God creëert geen ziekte, geen rampen en dergelijke. Echt niet! Want Hij is uitsluitend liefde. Hij laat slechts het afdwalen van liefde en de gevolgen daarvan toe. Tegelijkertijd bewaart Hij diegenen die Hem daadwerkelijk liefhebben. En als de mensen die Hem zijn toegedaan desondanks lijden en lichamelijk ziek worden, dan is dat opdat anderen aan hen zullen zien en aan hen kunnen ervaren hoe goed en liefdevol God is. Want zij die Hem liefhebben gaan geheel anders om met hun lijden. Vol dankbaarheid, geloof in Zijn liefde en vertrouwen op Hem, zullen ze hun lijden dragen.

Geestelijk groeien in liefde

Het lijkt heel erg vreemd om dankbaar te zijn voor rampen die veel ellende veroorzaken, of ziekte en pijn geduldig te verdragen. Immers, niemand vindt het fijn om ziek te zijn of de narigheid van een overstroming mee te maken, pijn te lijden. Wij vinden het makkelijker om dankbaar te zijn voor het goede en fijne dat God ons geeft. Maar het dragen van ons lijden en geduldig verdragen van ongemak en pijnen wordt minder moeilijk als we er rekening mee houden dat Jezus Christus ons daarin is voorgegaan, want Hij verdroeg zonder klagen het grote onrecht en de vreselijke pijn die Hem werd aangedaan. Zo kunnen wij Hem daadwerkelijk navolgen, hoe zwaar ons dat ook valt. Op die manier kunnen wij groeien in liefde en dichter bij de barmhartige liefde in ons hart komen. De ware liefde die Jezus Christus de mens heeft voorgeleefd.

Verwijzingen voor groeien in liefde

Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. (1 Petrus 4:16 )

GEJ1 [5] De Vader in de hemel laat Zijn kinderen geen honger lijden, behalve, wanneer het voor hun zaligheid nodig is. Jakob Lorber in GJE 1, 108:5.

Jezus zei: ‘Waar jullie de Vader om zullen vragen in Mijn naam, zal jullie ook gegeven worden. Want alleen de Vader is goed en schept geen behagen in het lijden van de mensen; maar Hij verhindert ook niet dat zulke dingen over de mensen komen, als ze uit louter liefde voor de wereld de Vader vergeten, geen geloof hebben en zichzelf begeven in datgene wat hun alle mogelijke tegenspoed moet bezorgen! Jakob Lorber in GJE 8, 16:10

De Heer: “Ik zeg je: Leef slechts vijftig jaar lang volgens Gods orde, dan zullen jullie van enige calamiteit nooit iets te zien, te horen, te ondergaan ofte lijden krijgen! Alle onheil, epidemieën, allerlei ziekten bij mensen en dieren, slecht weer, magere en onvruchtbare jaren, vernietigende hagel, grote, alles vernietigende overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanenplagen en dergelijke meer, zijn louter gevolgen van de tegen de orde ingaande handelwijze van de mensen! Jakob Lorber in GJE 4, 144:1-2

… de betekenis van … lijden, is verzoekingen ondergaan … want niemand kan tot die (goede en ware – uitg.) dingen komen dan alleen door verzoekingen; dan immers strijden de innerlijke goede en ware dingen met de boze en valse dingen die vanuit het erfelijke en het daadwerkelijke zijn … ‘ E. Swedenborg in Hemelse Verborgenheden, nr. 4586.

Zolang er nog zwakke mensen zijn, zal er leed zijn. Maar aan allen die dit begrijpen kunnen, zeg Ik: niets gebeurt zonder dat Ik het uit Mijn liefde voor alle mensen helemaal ten goede laat keren. Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest en wat de gevolgen daarvan ook zijn, alles is in Mijn liefde gevat, ten beste voor alle mensen! Zie Hemels Brood nr. 4833.  Iedereen kan samen met Jezus Christus groeien in liefde.

Andere berichten

Groeien in liefde

Groeien in liefde geeft vaak veel lijden. Om innerlijk te kunnen groeien, dus te groeien in liefde, laat God de effecten van ons liefdeloos doen en denken toe. Dit gebeurt opdat we innerlijk zullen kunnen groeien in liefdewil [...]

Vreugdevolle hulp aan elkaar

Ware liefde geeft vreugdevolle hulp. We gunnen je dat jouw leven naar een heel fijne plek leidt, een plek waar alleen liefde is, waar geen verdriet is, waar mensen elkaar geen verwijten maken, waar geen boosheid is, alleen [...]

Door |2023-06-07T18:57:45+00:009 augustus, 2021|
Ga naar de bovenkant