De geestelijke betekenis van de verloren zoon gelijkenis.

Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. 15:8-10) Hierdoor kunnen we gaan twijfelen en ons vertrouwen in God verliezen, want waarom overkomt ons zulke narigheid? Bovendien willen we ons vertrouwde welvarende leven vasthouden. Zonder dat geld kunnen we immers vrijwel niets meer. Daarom, onze vreugde is groot als we het geld weer terug vinden.

De verloren zoon gelijkenis

Deze twee voorbeelden zijn een voorbereiding op een veel groter en indringender verlies, namelijk dat van menselijke waarde. De verloren zoon is het voorbeeld van een zoon die met alle familiebanden breekt en zich totaal overgeeft aan een losbandig leven. Deze gelijkenis gaat dan niet meer over materieel verlies, maar de geestelijke waarde van een mens gaat verloren. Wanneer iemand kiest voor het louter willen genieten van het wereldse leven en haar genoegens, verliest hij zijn geestelijke waarde. Nu heeft het verlorene een heel veel grotere waarde dan een schaap of geld, want iemand die leeft zoals de verloren zoon, kan zijn liefde voor God de Vader verliezen. En omdat zonder Gods liefde niets of niemand nog kan leven, is het verliezen van onze liefde voor God het grootste verlies dat bestaat.

De verloren zoon gelijkenis; Lukas 15, 3-32;

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Wie van u, die honderd schapen heeft en er één verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en zijn buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.
Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: Verblijdt u met mij, want ik heb de schelling gevonden, die ik verloren had. Zo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.

De twee zonen

En Hij zei: Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

Verder lezen …

Andere gelijkenissen

Onkruid op de akker

Onkruid is geestelijk gezien het kwade en valse. Het ‘onkruid op de akker’ staat voor alles wat niet naar liefde is, leren dragen èn verdragen. De moeilijkheid is het onderscheid zien tussen het valse (onkruid) en het goede [...]

Door |2023-06-09T18:47:49+00:0010 april, 2021|
Ga naar de bovenkant