Dit is ware liefde:

Het Nieuwe Testament vertelt over ware liefde. Deze Liefde heerst niet, zij zoekt geen macht. Zij neemt niets voor zichzelf, doet niemand kwaad. Liefde wijkt niet van waarheid af en zoekt geen eer; zoekt niets om te bezitten, zij heeft geen bezit. Zij dringt zich niet op. Liefde dwingt niet en verwacht niets. Ware liefde is zachtmoedig, verdragend, vergevend, nederig. Liefde is wijs en zonder liefde is geen wijsheid. (Hemelsbrood nr. 5638).

Het Nieuwe Testament

God in het Nieuwe Testament is een beeld van ware liefde en deze liefde is lankmoedig, zij is goedertieren. Dat is: zij is zegenend, vol goedheid, beleefd en verplichtend. Zij is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen. Liefde handelt niet ongeschiktelijk. Dat is: ze maakt geen tumult, veroorzaakt geen verstoring, zij zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Liefde bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. (1 Korinthe 13)

Voor een verdere toelichting op deze citaten zie deze verklaring.

Swedenborg

Het koninkrijk van de Heer bestaat uit wederzijdse liefde; hierin alleen is vrede. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 1038)

De Heer liefhebben is het liefhebben van de geboden van de Decaloog; naar de mate waarin iemand, vanuit liefde of aandoening, deze houdt en doet, in diezelfde mate heeft zo iemand de Heer lief. De reden hiervan is dat de Tien Geboden, de Heer zijn bij de mens. (E. Swedenborg, Apocalyps onthuld 981.)

Een mens bij wie overeenstemming bestaat, dat wil zeggen, die in de liefde tot de Heer en in de naastenliefde is en vandaar in het geloof, is met zijn geest in de hemel en met zijn lichaam in de wereld. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 3634)

Wanneer je inzicht wilt hebben in geestelijke zaken, dien je een liefde voor de waarheid te ontwikkelen die haar grond heeft in goedheid. (E. Swedenborg, Hemelse Verborgenheden 5937)

Andere berichten

De verloren zoon gelijkenis

De geestelijke betekenis van de verloren zoon gelijkenis. Het verlies van een schaap, of een ander dier, is voor ons meestal gemakkelijk te accepteren (Luk. 15:4-7) Maar het verlies van geld, oefent al een grotere druk uit. (Luk. [...]

Door |2024-03-19T20:35:25+00:0027 mei, 2023|
Ga naar de bovenkant