De Stem van de stilte.

Pas wanneer het stil wordt, in je en om je heen, dan pas hoor je Mij.
Word stil en hoor: Ik heb je lief!

Het staat in de Bijbel al geschreven, je hoort Mij niet in het bulderen van de storm, niet in het geluid van de golven op de rotsen, niet in het gekwetter van de vogels, niet in het ruisen van de bladeren. De Stem van de Stilte ben Ik. Je hoort Mij als een zacht gefluister, niet meer dan een zacht gefluister. Als je daar niet op let, dan mis je Mijn zachte fluisteren waarmee Ik je vertel wat goed is om te doen of te laten. Er zijn veel geluiden in de wereld waarmee Mijn zachte fluisteren overstemd wordt. Soms hoor je heel zacht toch nog Mijn fluisteren en dan vraag je je af, was dàt Uw fluisteren wat ik hoorde? Zie Hemels Brood 6195.

Wanneer het stil wordt in jou, hoor je de Stem van de Stilte

Sommige mensen weten niet hoe ze een begin moeten maken met innerlijke zelfbeschouwing en vragen dat aan Mij. Dan zeg Ik: ‘Rust en denk in stilte actief na over jullie doen en laten. Over de jullie welbekende wil van God en of je deze hebt opgevolgd tijdens de verschillende periodes van je leven. Op deze manier heb je je innerlijk onderzocht en daardoor bemoeilijk je het binnendringen van de satan in jezelf steeds meer. Want deze probeert met al zijn energie om de innerlijke zelfbeschouwing van de mens, door middel van allerlei nietszeggende begoochelingen te verhinderen. (Jakob Lorber, GJE 1, 224:10)

Het is de wereld die ijvert, en richt, en vuur van de hemel roept, en zich een masker opzet om op listige manier het te doen voorkomen of ze voor Mijn zaak strijdt. Maar Mijn geest en ook Mijn vrede ijvert niet, maar werkt machtig in stilte en geheel onopgemerkt door de wereld. Deze heeft geen ander uiterlijk schild dan de werken der liefde en het kleed van de deemoed. En vanwege de ware liefde en deemoed is volgens Mijn weten sinds Mijn Johannes nog nooit iemand door de wereld berecht. Zie Jakob Lorber.

Elia ontmoet de Heer.
En na de aardbeving een vuur; de Heer was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte. 1 Koningen 19:12

Wees bewogen en zondig niet; spreek in uw hart als u rust en wees stil. Psalmen 4:4

Gods rijk komt niet met uiterlijke praal, maar alleen inwendig, in alle stilte en ongemerkt in het hart van de mens. Zie Jakob Lorber in het Boek: “Aarde en Maan.”

Andere berichten

Jezus komt voor de tweede keer

De geestelijke betekenis van Jezus wederkomst op aarde. Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. [...]

Strijden voor geestelijk leven

Wij kunnen leren strijden voor ons geestelijk leven. In zijn aardse leven kan de mens ontdekken wat het geestelijk leven werkelijk is door bewust te kiezen voor het goede en ware. Het slechte en valse steeds negeren en [...]

Door |2023-06-07T19:19:49+00:0017 maart, 2018|
Ga naar de bovenkant