Hemels Brood 6857.

Er zijn verschillende wegen voor de mens om te gaan. Brede wegen, smallere wegen en hele smalle wegen. De brede wegen zijn het drukst bevolkt. In deze tijd zijn de brede wegen zelfs breder dan voorheen, door de vele drommen mensen die, aangetrokken door zogenaamde welvaart, voor die brede wegen kiezen, denkend dat zij via die wegen sneller vooruitkomen. Maar eerder worden zij door alle mensen die hetzelfde denken vertraagd, en onderling is er veel discussie ontstaan, wat de weg niet sneller te volgen maakt.

De geestelijke wegen die wij in ons leven lopen zijn smal en moeilijk begaanbaar.

Er zijn ook smalle wegen die door de meeste mensen gemeden worden, omdat die niet alleen heel smal zijn, maar ook veel moeilijker begaanbaar, door allerlei obstakels die overwonnen moeten worden om verder te komen. Toch zou iedereen er beter aan doen om die smalle wegen te gaan, want er is één groot verschil tussen die brede en die smalle wegen, waar er ook nog eens minder van zijn. Dat verschil maakt heel veel uit, want het verschil is, dat die brede wegen in grote bochten de mensen steeds weer doen uitkomen op brede wegen, zonder ooit te bereiken wat ze verwachten te bereiken, voldoening aan al hun verlangens, wensen die uitkomen, en een grote mate van welvaart.

Mensen die voor hun geestelijke ontwikkeling kiezen, mijden de brede wegen.

Daarentegen komen de smalle wegen, juist door het overwinnen van alle obstakels die de smalle wegen moeilijk begaanbaar maken, wel ergens uit, namelijk bij Mij, jullie Schepper, en bij Mijn liefde en haar wijsheid, bij het ware leven, bij het licht waarin Mijn liefde, haar wijsheid en de levende waarheid van Zijn te zien is, waarmee Ik, jullie God in Jezus Christus te zien ben en begrepen kan worden wat werkelijk leven Is, Wie Ik Ben en wie jullie zijn. Uiteindelijk leiden deze smalle wegen iedereen die ze gaat voor eeuwig tot de ware levensgelukzaligheid.

Geen letterlijke wegen om te gaan

Nu is het bij jullie in Mij gelovende mensen wel bekend dat Ik hier geen letterlijke wegen bedoel, maar de keuzen die mensen maken voor hun doen en laten en de wijzen waarop mensen denken te kunnen bereiken wat zij willen. Met breed bedoel Ik dat er heel veel mensen zo denken, en met smal bedoel Ik dat er maar weinig mensen zo niet denken, omdat zij Mij kennen en bereid zijn om moeite te doen voor Mij en voor hun medemensen. Zij accepteren moeilijkheden als Mijn liefde waarmee het ware leven bereikt gaat worden.

Ga jij die smalle weg, dan zeg Ik je, Ik ga die hele weg met jou mee, Ik ben die hele weg naast jou, en aan het eind van die weg vang Ik jou op in Mijn armen vol liefde! Houd moed, Ik ga naast jou!

Zie voor meer stukjes hemelsbrood de website www.hemelsbrood.nl.

Andere berichten

Jezus komt voor de tweede keer

De geestelijke betekenis van Jezus wederkomst op aarde. Jezus komt voor de tweede keer op aarde, zo voorspelden sommige mensen de voorbije eeuwen al vaker. Hij komt terug, maar het tijdstip van Jezus’ terugkomst is nog steeds onbekend. [...]

Barmhartigheid is liefde zijn

Ware liefde is barmhartig. Barmhartigheid is liefde zijn en de barmhartige Samaritaan liet zien wat barmhartigheid is. Wij kunnen dit doen door onze welvaart te delen met mensen die minder of zelfs niets meer hebben. Vluchtelingen laten nagenoeg [...]

Door |2023-06-07T18:34:13+00:0013 januari, 2022|
Ga naar de bovenkant